APK: mienie i OC

Termin:

13 lipca 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Podobno analiza potrzeb i wymagań klienta jest już tylko grą pozorów - bez istotnego znaczenia praktycznego. Tak z pewnością nie jest. Zapewne w niezbyt odległej przyszłości przekonamy się, że ci, którzy przestali wierzyć, że APK powinno odbywać się w sposób realny, a nie pozorowany, przekonają się, że mylili się. APK musi być bowiem traktowana poważnie (choć nie na kolanach). Do APK trzeba bowiem podchodzić rozsądnie, analitycznie i zgodnie z jej celem.
Seminarium prowadzone przez prof. dr hab. Marcina Orlickiego będzie miało na celu wskazanie praktycznych aspektów formułowania i stosowania APK w ubezpieczeniach majątkowych, jak również określenie celów jej przeprowadzania oraz kryteriów, zgodne z którymi organ nadzoru i sądy mogą weryfikować prawidłowość działań dystrybutora w tym zakresie.

Kluczowe zagadnienia


 • Badanie cech przedmiotu ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych
 • Badanie charakteru i zakresu potencjalnej odpowiedzialności klienta w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej
 • Zakres pytań zadawanych klientowi
 • Dokumentowanie udzielonych odpowiedzi
 • Odpowiedzialność za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 13 lipca, wtorek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC (dobrowolnych i obowiązkowych)


 1. Dystrybutor jako podmiot, którego obowiązkiem jest przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań klienta
 2. Klient jako "obiekt" badania
 3. Analiza potrzeb i wymagań jako środek do ustalenia przynależności klienta do grupy docelowej dla danego produktu ubezpieczeniowego
 4. Pojęcie potrzeby klienta
 5. Pojęcie wymagania klienta
 6. Badanie cech klienta
 7. Badanie cech przedmiotu ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych
 8. Badanie charakteru i zakresu potencjalnej odpowiedzialności klienta w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej
 9. Badanie potrzeb i wymagań klienta w kontekście wyłączeń odpowiedzialności w danym produkcie ubezpieczeniowym
 10. Badanie potrzeb i wymagań klienta w kontekście czynników zrównoważonego rozwoju (ESG)
 11. Badanie potrzeb i wymagań w przypadku ubezpieczeń związanych (podmiotowo lub przedmiotowo) z zagranicą
 12. Badanie potrzeb i wymagań w ubezpieczeniach na cudzy rachunek/grupowych
 13. Wysoka jakość likwidacji szkód w kontekście analizy potrzeb i wymagań w ubezpieczeniach majątku i odpowiedzialności cywilnej

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC (dobrowolnych i obowiązkowych)


 1. Analiza potrzeb i wymagań klienta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników
 2. Analiza potrzeb i wymagań klienta w obowiązkowych ubezpieczeniach grup zawodowych i rodzajów działalności
 3. Zakres pytań zadawanych klientowi
 4. Sposób zadawania pytań
 5. Dokumentowanie udzielonych odpowiedzi
 6. Sposób wyciągania wniosków z odpowiedzi klienta
 7. Odmowa udzielenia odpowiedzi przez klienta
 8. Bezpośredni wybór produktu bez analizy
 9. Odmowa uznania wyników analizy
 10. Oświadczenie klienta, że analiza została przeprowadzona w sposób prawidłowy
 11. Odpowiedzialność (cywilna, administracyjna) agenta za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy
 12. Odpowiedzialność (cywilna, administracyjna) ubezpieczyciela za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy przez agenta
 13. Analiza potrzeb i wymagań a rekomendacja brokerska

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: