ESG: zarządzanie produktem

Termin:

8 lipca 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Czynniki zrównoważonego rozwoju nabierają coraz większego znaczenia dla wszystkich obszarów gospodarki państw Unii Europejskiej. Również działania związane z projektowaniem produktów ubezpieczeniowych i prowadzeniem działalności dystrybucyjnej muszą uwzględniać preferencje klientów, dla których czynniki zrównoważonego rozwoju mają (lub choćby mogą mieć) istotne znaczenie. Dotyczy to w równym stopniu produktów ubezpieczeniowych o charakterze ochronnym, co produktów inwestycyjnych.
W czasie seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego wskazaną zostaną wymagania legislacyjne dotyczące uwzględniania czynników ESG przy projektowaniu produktów ubezpieczeniowych oraz te, które dotyczą praktycznych aspektów prowadzenia działalności dystrybucyjnej - przez zakłady ubezpieczeń, agentów wyłącznych, multiagentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Kluczowe zagadnienia


 • Zmiany dotyczące wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń
 • Pojęcie "preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju"
 • Pojęcie "czynników zrównoważonego rozwoju"
 • Określanie rynku docelowego produktu ubezpieczeniowego z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju
 • Produkty ubezpieczeniowe a potrzeby i cele klientów związane ze zrównoważonym rozwojem

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 8 lipca, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym i dystrybucja ubezpieczeń wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju (ESG)


 1. Europejski "ZIELONY ŁAD" a działalność ubezpieczeniowa i dystrybucyjna
 2. Czynniki ESG w działalności ubezpieczeniowej i dystrybucyjnej
 3. Cele zmian w zasadach dystrybucji (zawartych w nowelizacji rozporządzenia delegowanego 2017/2358 i 2017/2359)
 4. Zmiany dotyczące wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń
 5. Zmiany dotyczące wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mające zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
 6. Pojęcie "preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju"
 7. Pojęcie "czynników zrównoważonego rozwoju"

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym i dystrybucja ubezpieczeń wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju (ESG)


 1. Konflikty interesów dotyczące preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju
 2. Określanie rynku docelowego produktu ubezpieczeniowego z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju
 3. Obowiązek opracowania i wprowadzania do obrotu produktów ubezpieczeniowych, które odpowiadają potrzebom, cechom i celom klientów z rynku docelowego, w tym celom związanym ze zrównoważonym rozwojem
 4. Testowanie produktu w związku z kryteriami zrównoważonego rozwoju
 5. Monitoring produktu w związku z kryteriami zrównoważonego rozwoju
 6. Przekazywanie dystrybutorom informacji, które pozwalają im na określenie klientów, w odniesieniu do których produkt ubezpieczeniowy odpowiada ich potrzebom, celom i cechom związanym ze zrównoważonym rozwojem

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: