OC niekomunikacyjne

Termin:

16 grudnia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Niekomunikacyjne, obowiązkowe ubezpieczenia OC stoją w cieniu swego wielkiego brata - ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Warto jednak poddać szczegółowej analizie zasady zawierania tego rodzaju ubezpieczeń, świadczenia w nich ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowań. Zasady te są skomplikowane, bo regulacja jest wielostopniowa i wielowątkowa. Z problemami dotyczącymi niekomunikacyjnych, obowiązkowych ubezpieczeń OC zmierzy się prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki w czasie prowadzonego przez siebie seminarium.

Kluczowe zagadnienia


 • Zakres podstawowy i zakres nadwyżkowy
 • Kwestia pokrycia szkód wyrządzonych umyślnie i w wyniku rażącego niedbalstwa
 • Regres do osoby ubezpieczonej i możliwość jego wyłączenia
 • Trigger
 • Kwestia dopuszczalności retroaktywności ubezpieczenia
 • Suma gwarancyjna

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 16 grudnia, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Niekomunikacyjne obowiązkowe ubezpieczenia OC


 1. Zakres stosowania kodeksu cywilnego w odniesieniu do niekomunikacyjnych, obowiązkowych ubezpieczeń OC
 2. Obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie podstawowym i w zakresie nadwyżkowym - różnice i podobieństwa zasad świadczenia ochrony ubezpieczeniowej
 3. Naruszenie obowiązku deklaracji ryzyka w niekomunikacyjnym, obowiązkowym ubezpieczeniu OC
 4. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa w niekomunikacyjnym, obowiązkowym ubezpieczeniu OC
 5. Kwestia pokrycia szkód wyrządzonych umyślnie w niekomunikacyjnym, obowiązkowym ubezpieczeniu OC
 6. Kwestia szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa w niekomunikacyjnym, obowiązkowym ubezpieczeniu OC
 7. Regres do osoby ubezpieczonej i możliwość jego wyłączenia
 8. Kwestia objęcie szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Niekomunikacyjne obowiązkowe ubezpieczenia OC


 1. Trigger w niekomunikacyjnym, obowiązkowym ubezpieczeniu OC a trigger w ubezpieczeniu nadwyżkowym
 2. Kwestia dopuszczalności retroaktywności ubezpieczenia
 3. Płatność składki i konsekwencje braku zapłaty lub jej opóźnienia
 4. Suma gwarancyjna - jej znaczenie, sposób określenia, przekroczenie, obowiązek uzupełnienia po szkodzie
 5. Kontrola spełnienia obowiązku ubezpieczenia i możliwe sankcje
 6. Grupowe niekomunikacyjne, obowiązkowe ubezpieczenia OC - zasady szczególne i praktyka rynkowa
 7. Analiza potrzeb i wymagań klienta w niekomunikacyjnym, obowiązkowym ubezpieczeniu OC

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2021-12-09!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2021-12-09
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1650 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Działalność dystrybucyjna multiagentów ubezpieczeniowych z perspektywy ubezpieczyciela

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Śmierć a umowa ubezpieczenia

Obowiązujące i projektowane zasady etyki brokerskiej a rozstrzyganie podstawowych dylematów praktyki współpracy między brokerami a ubezpieczycielami (m.in wielość pełnomocnictw, podział kurtażu itp.)

Hulajnogi, UTO, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Najczęstsze spory w ubezpieczeniach transportowych

 

Newsletter: