OC zarządcy drogi

Termin:

28 kwietnia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Zarządca drogi ma obowiązki wynikające z faktu posiadania i zarządu. Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach w czasie seminarium Insurance Meeting Point omówi te obowiązki dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, prywatnych oraz wewnętrznych ("marketowych"). Podniesiona zostanie również sytuacja zarządcy w czasie remontu lub przebudowy drogi, odpowiedzialność w przypadku kolizji ze zwierzyną oraz zagrożenie bezpieczeństwa na drodze związane z przydrożną zielenią.
Wszystko - tradycyjnie dla prof. Małgorzaty Serwach na przykładach z wyroków sądowych...

Kluczowe zagadnienia


 • Obowiązki zarządcy drogi wynikające z faktu posiadania i zarządu
 • Sytuacja zarządcy w czasie remontu lub przebudowy drogi
 • Odpowiedzialność zarządca drogi w przypadku kolizji ze zwierzyną
 • Odpowiedzialność zarządcy drogi za zagrożenie bezpieczeństwa na drodze związane z przydrożną zielenią
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 28 kwietnia, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

I. Obowiązki zarządcy drogi wynikające z faktu posiadania i zarządu


 1. Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne a drogi prywatne oraz wewnętrzne ("marketowe") - ustawa o drogach publicznych a obowiązki innych podmiotów
 2. Wymóg zapewnienia bezpieczeństwa drogi - co oznacza? (praktyka, orzecznictwo sądowe)
 3. Obowiązek utrzymania pobocza w stanie umożliwiającym kierowcy należytą obserwację drogi
 4. Badanie stanu zagrożenia na drodze - śnieg, plamy oleju, zanieczyszczenia, "dziury" w drodze
 5. Wina zarządcy czy bezprawność zachowania?

11:15

Przerwa

11:15

II. Sytuacja zarządcy w czasie remontu lub przebudowy drogi


 1. Obowiązek dbania o stan drogi oraz o jej nawierzchnię
 2. Rozgraniczenie odpowiedzialności zarządcy oraz odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym
 3. Odpowiedzialność generalnego wykonawcy a odpowiedzialność zarządcy drogi
 4. Współodpowiedzialność zarządcy za wypadek komunikacyjny?
 5. Rozliczenie regresowe

12:30

Przerwa dłuższa

13:00

III. Odpowiedzialność zarządca drogi w przypadku kolizji ze zwierzyną


 1. Obowiązki zarządcy a obowiązki zarządcy obwodu łowieckiego lub dzierżawcy
 2. Typowanie i aktualizacja krzyżowania się dróg z miejscami wędrówek zwierząt
 3. Odpowiedzialność organizatora polowania
 4. Zwierzęta dzikie w mieście
 5. Zwierzęta gospodarskie oraz prywatne na drogach publicznych

14:15

Przerwa

14:30

IV. Odpowiedzialność zarządcy drogi za zagrożenie bezpieczeństwa na drodze związane z przydrożną zielenią


 1. Obowiązek monitorowania stanu drogi przez zarządcę
 2. Uprzątniecie zieleni oraz badanie stanu drzew
 3. Koszty uprzątnięcia drogi w najnowszym orzecznictwie sądowym
 4. Odpowiedzialność zarządcy a odpowiedzialność właściciela nieruchomości, na której drzewo się znajduje

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: