Umowy OC PPM

Termin:

18 lutego 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest i zapewne na długo pozostanie najważniejszym produktem ubezpieczeniowym. Istotny jest każdy jego aspekt - w tym również ściśle określone przez prawo zasady zawierania umów. Dla ubezpieczycieli i dla pośredników ubezpieczeniowych niezwykle ważne są nie tylko reguły ustanowione dla zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia OC PPM, ale również umów kolejnych - stanowiących kontynuację współpracy między kontrahentami. Szczegółowa analiza zasad prawnych zawierania pierwszej i kolejnych umów obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM zostanie dokonana podczas seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Analiza potrzeb i wymagań klienta przy zawieraniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC PPM
 • Kontynuowana umowa ubezpieczenia OC PPM
 • Dopuszczalność zawierania umów krótkoterminowych
 • Podwójne ubezpieczenie OC PPM
 • Zasady działania klauzuli prolongacyjnej

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 18 lutego, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Zasady prawne zawierania pierwszej i kolejnych kontynuowanych umów ubezpieczenia OC PPM


 1. Obowiązek ubezpieczenia po stronie posiadacza pojazdu mechanicznego
 2. Obowiązek ubezpieczenia po stronie zakładu ubezpieczeń
 3. Analiza potrzeb i wymagań klienta przy zawieraniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC PPM
 4. Uzyskiwanie informacji o ryzyku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC PPM
 5. Wybór produktu przy zawieraniu umowy za pośrednictwem multiagenta
 6. Wybór produktu przy zawieraniu umowy za pośrednictwem brokera
 7. Ustandaryzowany dokument o produkcie ubezpieczeniowym w obowiązkowym ubezpieczeniu OC PPM
 8. Skutki ustalenia treści umowy w sposób niezgodny z przepisami ustawy
 9. Płatność składki ubezpieczeniowej w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia OC PPM

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Zasady prawne zawierania pierwszej i kolejnych kontynuowanych umów ubezpieczenia OC PPM


 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC PPM a początek odpowiedzialności ubezpieczyciela
 2. Dopuszczalność zawierania umów krótkoterminowych
 3. Skutki zawarcia umowy krótkoterminowej w sytuacji niedopuszczalności jej zawarcia
 4. Zasady działania klauzuli prolongacyjnej w ubezpieczeniu OC PPM
 5. Kwestia działania klauzuli prolongacyjnej po przejściu własności pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu
 6. Informacja o warunkach umowy kontynuowanej
 7. Analiza potrzeb i wymagań klienta w przypadku zawarcia kontynuowanej umowy ubezpieczenia OC PPM
 8. Kontynuowana umowa ubezpieczenia OC PPM a kwestia płatności składki
 9. Podwójne ubezpieczenie OC PPM

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2021-02-11!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2021-02-11
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1650 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej: pracownicy zakładów ubezpieczeń, agenci wyłączni, multiagenci, brokerzy, OFWCA, ubezpieczający, "Zośki" - systemy motywacyjne, konkursy, unikanie konfliktu interesów

Wypadki komunikacyjne i OC ppm Nowe tendencje oraz orzecznictwo sądowe

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich

Wina umyślna i nieumyślna w ubezpieczeniach: zakres ubezpieczalności, rażące niedbalstwo, powinności, klauzula reprezentantów, regres do ubezpieczającego/ubezpieczonego

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracowników oraz wobec pracowników

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów

W przygotowaniu

Wypadki komunikacyjne i OC ppm - nowe tendencje oraz orzecznictwo sądowe

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich

Zasady prawne zawierania pierwszej i kolejnych kontynuowanych umów ubezpieczenia OC PPM

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje

Hulajnogi, UTO, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Roszczenia odszkodowawcze osób pośrednio poszkodowanych w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

 

Newsletter: