Zmiany na drodze

Termin:

20 maja 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W ubezpieczeniach komunikacyjnych nigdy nie ma spokoju. Tym razem nowości wynikają z dwóch istotnych nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Pierwsza z nich dotyczy pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, zakazu używania urządzeń elektronicznych przez pieszych na przejściu oraz wymaganego odstępu między pojazdami, a druga stanowi kompleksową regulację zasad użytkowania urządzeń wspomagających ruch oraz urządzeń transportu osobistego. Nowelizacje, choć nie dotyczą bezpośrednio ubezpieczeń, to mają na nie istotny wpływ. W czasie seminarium prowadzonego przez prof. Marcina Orlickiego omówione zostaną zmiany ustawowe i przeanalizowane ich konsekwencje dla ubezpieczeń.

Kluczowe zagadnienia


 • Pierwszeństwo pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko
 • Regulacje prawne dotyczące dopuszczalnej prędkości pojazdów
 • Kwestie pierwszeństwa w relacjach pieszy - UWR - UTO
 • Odpowiedzialność cywilna kierujących UWR i UTO
 • Kierujący UWR/UTO jako ofiara wypadku drogowego
 • Projekty dotyczące możliwości/obowiązku powiązania wysokości składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu OC PPM z liczbą punktów karnych

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 20 maja, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Ubezpieczeniowe aspekty zmian na drogach


 1. Pierwszeństwo pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko
 2. Obowiązki kierującego pojazdem przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych
 3. Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko
 4. Zakaz korzystania przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko
 5. Obowiązek zachowania przez kierującego pojazdem minimalnego odstępu
 6. Regulacje prawne dotyczące dopuszczalnej prędkości pojazdów
 7. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym a kwestia zakresu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego i kierującego pojazdem
 8. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym a kwestia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela z obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych
 9. Pojęcie "urządzenia wspomagającego ruch"
 10. Pojęcie "urządzenia transportu osobistego"
 11. Pojęcia "pojazdu" i "pojazdu silnikowego"


12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Ubezpieczeniowe aspekty zmian na drogach


 1. Kwestie pierwszeństwa w relacjach pieszy - UWR - UTO
 2. Zasady poruszania się przy użyciu UWR
 3. Zasady poruszania się przy użyciu UTO
 4. Małoletni kierujący UWR/UTO
 5. Odpowiedzialność cywilna kierujących UWR
 6. Odpowiedzialność cywilna kierujących UTO
 7. Odpowiedzialność cywilna związana z ruchem UWR/UTO a odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (art.435 i 436 KC)
 8. Kierujący UWR/UTO jako ofiara wypadku drogowego
 9. Odpowiedzialność za szkody wynikające z ruchu UWR/UTO a obowiązkowe ubezpieczenie OC PPM
 10. Odpowiedzialność za szkody wynikające z ruchu UWR/UTO a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 11. Projekty legislacyjne dotyczące możliwości/obowiązku powiązania wysokości składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu OC PPM z liczbą punktów karnych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Przewidzieć nieprzewidywalne, czyli o tym, jakie niespodzianki przygotują ubezpieczycielom sądy

Pełnomocnictwa brokerskie - wyłączność, odwołanie, dublowanie, kurtaż

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych

Odpowiedzialność zarządcy drogi oraz jego ubezpieczyciela

Renta odszkodowawcza - zasady, wysokość, orzecznictwo sądowe, praktyka

Idealna umowa ubezpieczenia transportowego

 

Newsletter: