Działalność dystrybucyjna multiagentów

Termin:

10 grudnia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kanał multiagencyjny ma bardzo duże znaczenie dla wielu zakładów ubezpieczeń. Choć multiagent od strony formalnej jest po prostu agentem ubezpieczeniowym, to jednak tak wiele różni go od agenta wyłącznego, że nie sposób nie wyróżniać kanału multiagencyjnego i nie podejmować próby tworzenia odrębnych zasad prowadzenia działalności dystrybucyjnej - właściwych wyłącznie dla agentów reprezentujących wiele zakładów ubezpieczeń.
W seminarium prowadzonym przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego zostaną szczegółowo omówione najważniejsze aspekty działalności multiagencyjnej. Perspektywą przyjętą w czasie seminarium będzie punkt widzenia ubezpieczyciela współpracującego z multiagentem. To jego problemy i zadania zostaną poddane analizie.

Kluczowe zagadnienia


 • Lojalność ubezpieczyciela i multiagenta
 • Szczególne powiązanie multiagenta z danym ubezpieczycielem
 • Zasady wynagradzania
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta dokonująca się u multiagenta
 • Odpowiedzialność (nadzorcza) ubezpieczyciela za działania multiagenta
 • Reklamacje

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 10 grudnia, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Działalność dystrybucyjna multiagentów ubezpieczeniowych z perspektywy ubezpieczyciela


 1. Cechy szczególne umowy agencyjnej zawieranej z multiagentem ubezpieczeniowym
 2. Lojalność ubezpieczyciela wobec multiagenta
 3. Lojalność (multilojalność) multiagenta wobec ubezpieczyciela
 4. Szczególne powiązanie multiagenta z danym ubezpieczycielem (ubezpieczyciel pierwszego wyboru, partnerstwo strategiczne)
 5. Zasady wynagradzania multiagentów ubezpieczeniowych
 6. Zasady wynagradzania OFWCA działających dla multiagentów ubezpieczeniowych

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Działalność dystrybucyjna multiagentów ubezpieczeniowych z perspektywy ubezpieczyciela


 1. Analiza potrzeb i wymagań klienta dokonująca się u multiagenta
 2. Wybór produktu ubezpieczeniowego u multiagenta
 3. Odpowiedzialność (nadzorcza) ubezpieczyciela za działania multiagenta
 4. Zakaz współpracy ubezpieczyciela z multiagentem ubezpieczeniowym
 5. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej multiagentów ubezpieczeniowych
 6. Obowiązek szkoleniowy multiagenta ubezpieczeniowego i OFWCA działających dla multiagenta
 7. Reklamacje w działalności multiagenta ubezpieczeniowego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: