Działalność dystrybucyjna multiagentów

Termin:

10 grudnia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kanał multiagencyjny ma bardzo duże znaczenie dla wielu zakładów ubezpieczeń. Choć multiagent od strony formalnej jest po prostu agentem ubezpieczeniowym, to jednak tak wiele różni go od agenta wyłącznego, że nie sposób nie wyróżniać kanału multiagencyjnego i nie podejmować próby tworzenia odrębnych zasad prowadzenia działalności dystrybucyjnej - właściwych wyłącznie dla agentów reprezentujących wiele zakładów ubezpieczeń.
W seminarium prowadzonym przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego zostaną szczegółowo omówione najważniejsze aspekty działalności multiagencyjnej. Perspektywą przyjętą w czasie seminarium będzie punkt widzenia ubezpieczyciela współpracującego z multiagentem. To jego problemy i zadania zostaną poddane analizie.

Kluczowe zagadnienia


 • Lojalność ubezpieczyciela i multiagenta
 • Szczególne powiązanie multiagenta z danym ubezpieczycielem
 • Zasady wynagradzania
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta dokonująca się u multiagenta
 • Odpowiedzialność (nadzorcza) ubezpieczyciela za działania multiagenta
 • Reklamacje

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 10 grudnia, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Działalność dystrybucyjna multiagentów ubezpieczeniowych z perspektywy ubezpieczyciela


 1. Cechy szczególne umowy agencyjnej zawieranej z multiagentem ubezpieczeniowym
 2. Lojalność ubezpieczyciela wobec multiagenta
 3. Lojalność (multilojalność) multiagenta wobec ubezpieczyciela
 4. Szczególne powiązanie multiagenta z danym ubezpieczycielem (ubezpieczyciel pierwszego wyboru, partnerstwo strategiczne)
 5. Zasady wynagradzania multiagentów ubezpieczeniowych
 6. Zasady wynagradzania OFWCA działających dla multiagentów ubezpieczeniowych

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Działalność dystrybucyjna multiagentów ubezpieczeniowych z perspektywy ubezpieczyciela


 1. Analiza potrzeb i wymagań klienta dokonująca się u multiagenta
 2. Wybór produktu ubezpieczeniowego u multiagenta
 3. Odpowiedzialność (nadzorcza) ubezpieczyciela za działania multiagenta
 4. Zakaz współpracy ubezpieczyciela z multiagentem ubezpieczeniowym
 5. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej multiagentów ubezpieczeniowych
 6. Obowiązek szkoleniowy multiagenta ubezpieczeniowego i OFWCA działających dla multiagenta
 7. Reklamacje w działalności multiagenta ubezpieczeniowego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: