Klauzule brokerskie

Termin:

5 lutego 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prawo ubezpieczeniowe pozostawia wiele miejsca na kreatywność stron umowy ubezpieczenia. Kreatywność ubezpieczającego realizowana jest zwykle poprzez działania reprezentującego go pośrednika ubezpieczeniowego - brokera. Co oczywiste, kreatywność ta nie jest ograniczona, jej granice jednak bywają sporne, niepewne i płynne. O tym, gdzie przebiega granica między tym, co kreatywne i dozwolone, a tym co jest już nielegalne (w kontekście powszechnie stosowanych na rynku klauzul brokerskich) mowa będzie w czasie seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Czy klauzule brokerskie są negocjowane indywidualnie?
 • Sposoby wprowadzania klauzul brokerskich do treści umowy ubezpieczenia
 • Sposoby interpretacji klauzul brokerskich
 • Natura prawna i gospodarcza umowy ubezpieczenia jako podstawowa granica kreatywności stron
 • Powszechnie stosowane klauzule brokerskie

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 5 lutego, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie dźwięku i obrazu)

09:30

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich


 1. Wzorzec umowy a postanowienie negocjowane indywidualnie
 2. Czy klauzule brokerskie są negocjowane indywidualnie?
 3. Natura prawna i gospodarcza umowy ubezpieczenia jako podstawowa granica kreatywności stron
 4. Przepisy kodeksu cywilnego o charakterze bezwzględnie obowiązującym
 5. Przepisy kodeksu cywilnego o charakterze względnie obowiązującym
 6. Przepisy kodeksu cywilnego o charakterze semiimperatywnym
 7. Charakter prawny przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 8. Charakter prawny przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych
 9. Klauzule brokerskie dotyczące zasad zawierania umowy ubezpieczenia
 10. Klauzule brokerskie dotyczące kształtowania zasad odpowiedzialności ubezpieczyciela

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich


 1. Klauzule brokerskie dotyczące wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela
 2. Klauzule brokerskie dotyczące obowiązków i powinności ubezpieczającego i ubezpieczonego
 3. Klauzule brokerskie dotyczące sposobu rozumienia pojęć użytych w treści umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia
 4. Klauzula reprezentantów
 5. Klauzule brokerskie dotyczące sposobu interpretacji postanowień umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia
 6. Klauzule brokerskie dotyczące rozpoczęcia i zakończenia okresu ubezpieczenia
 7. Klauzule brokerskie używane przy zawieraniu umów ubezpieczenia w zamówieniach publicznych
 8. Sposoby wprowadzania klauzul brokerskich do treści umowy ubezpieczenia
 9. Sposoby interpretacji klauzul brokerskich

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: