Leasing pojazdów

Termin:

3 marca 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Leasing jest obecnie podstawowym sposobem finansowania zakupu pojazdów mechanicznych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Z umową leasingu łączy się wiele zagadnień ubezpieczeniowych związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem OC PPM i ubezpieczeniem AC. W czasie seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego zostanie omówiona cała problematyka ubezpieczeniowa związana z leasingiem pojazdów, zaś szczególnie wiele czasu i uwagi poświęcone zostanie kwestiom spornym - zwłaszcza tym, które w ostatnich latach były przedmiotem orzeczeń sądowych.

Kluczowe zagadnienia


 • Prawa i obowiązki leasingodawcy i leasingodawcy
 • Posiadanie pojazdu - samoistne i zależne w kontekście leasingu pojazdów
 • Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy szkody
 • Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu wypłacane z ubezpieczenia OC PPM
 • Odszkodowanie obejmujące koszt najmu pojazdu zastępczego
 • Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia AC

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 3 marca, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów


 1. Leasing pojazdów - pojęcie prawne
 2. Odmiany leasingu
 3. Prawa i obowiązki leasingodawcy (finansującego)
 4. Prawa i obowiązki leasingobiorcy (korzystającego)
 5. Posiadanie pojazdu - samoistne i zależne w kontekście leasingu pojazdów
 6. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w kontekście pojazdów leasingowanych
 7. Podmiot obciążony obowiązkiem ubezpieczenia w kontekście ubezpieczenia OC PPM

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów


 1. Kwestie dotyczące realizacji obowiązku ubezpieczenia po wykupie pojazdu przez korzystającego
 2. Ubezpieczenie AC pojazdu oddanego w leasing
 3. Ubezpieczenie Assistance
 4. Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy szkody (w szczególności w kontekście uwzględniania w zakresie odszkodowania podatku VAT)
 5. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu wypłacane z ubezpieczenia OC PPM - w kontekście leasingu pojazdów
 6. Odszkodowanie obejmujące koszt najmu pojazdu zastępczego - w kontekście leasingu pojazdów
 7. Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia AC

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: