Przewidzieć nieprzewidywalne

Termin:

26 maja 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ryzyko to żywioł ubezpieczycieli. W ostatnich latach znaczenia nabiera nie tylko ryzyko regulacyjne w czystej postaci, ale również ryzyko interpretacyjne. Sądy mają coraz większe ambicje prawotwórcze - interpretują prawo niesłychanie kreatywnie, odchodząc często bardzo daleko od brzmienia przepisów i porzucając tradycyjne zasady wykładni. Prawem staje się nie to, co zostało uchwalone przez ustawodawcę, ale to, co sąd uważa, że prawem być powinno. Czy da się przewidzieć kierunek zmian - kierunek, w którym sądy zawiodą polskie ubezpieczenia? To zadanie, choć bardzo trudne i ryzykowne, to jednak zarazem ciekawe, pożyteczne i... konieczne. Trzeba próbować odgadnąć, co siedzi w głowach sędziów, aby być choć trochę lepiej przygotowanym na nadchodzące zmiany. Próbę przewidywania nieprzewidywalnego podejmie prof. Marcin Orlicki w czasie prowadzonego przez siebie seminarium.

Kluczowe zagadnienia


 • "Ruch pojazdu" w ubezpieczeniu OC PPM
 • Zawężanie swobody kontraktowej przy ustalaniu wysokości odszkodowania
 • Interpretacja OWU i umowy ubezpieczenia według kryteriów słusznościowych
 • Naruszenia obowiązków dystrybucyjnych jako argument przy dochodzeniu roszczeń z umowy ubezpieczenia
 • Wzrost znaczenia dowodów pozyskiwanych i utrwalanych w sposób techniczny, automatyczny i informatyczny

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 26 maja, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Przewidzieć nieprzewidywalne, czyli o tym, jakie niespodzianki przygotują ubezpieczycielom sądy


 1. Niepewna przyszłość ubezpieczeń o funkcji inwestycyjnej (w kontekście orzecznictwa sądowego i interwencji produktowej KNF
 2. "Ruch pojazdu" w ubezpieczeniu OC PPM, czyli wszystko, co tylko (choćby bardzo luźno) kojarzy się z pojazdem
 3. Zawężanie swobody kontraktowej przy ustalaniu wysokości odszkodowania ubezpieczeniowego
 4. Interpretacja OWU i umowy ubezpieczenia według kryteriów słusznościowych, coraz mniejsza rola treści umowy wynikającej z jej literalnego brzmienia
 5. Traktowanie ubezpieczających, którzy są przedsiębiorcami w sposób podobny do tego, w jaki są traktowani konsumenci
 6. Stałe rozszerzanie zakresu pojęcia "dóbr osobistych", coraz większa "wrażliwość" na ich naruszenia, rosnące wysokości zadośćuczynień

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Przewidzieć nieprzewidywalne, czyli o tym, jakie niespodzianki przygotują ubezpieczycielom sądy


 1. Coraz mniejsza doniosłość i skuteczność tradycyjnych ubezpieczeniowych instrumentów ograniczania zakresu odpowiedzialności: sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej, franszyz itp.
 2. Wzrost znaczenia dowodów pozyskiwanych i utrwalanych w sposób techniczny, automatyczny i informatyczny
 3. Naruszenia obowiązków dystrybucyjnych jako argument przy dochodzeniu roszczeń z umowy ubezpieczenia
 4. Wady konstrukcyjne produktu ubezpieczeniowego jako argument przy dochodzeniu roszczeń z umowy ubezpieczenia
 5. Wzrost znaczenia postępowań mediacyjnych i arbitrażowych przy dochodzeniu roszczeń z umowy ubezpieczenia
 6. Wzrost znaczenia ubezpieczeń OC związanych z urządzeniami transportu osobistego i dronami

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2021-05-19!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2021-05-19
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1650 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Pełnomocnictwa brokerskie - wyłączność, odwołanie, dublowanie, kurtaż

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych

Odpowiedzialność zarządcy drogi oraz jego ubezpieczyciela

Renta odszkodowawcza - zasady, wysokość, orzecznictwo sądowe, praktyka

Idealna umowa ubezpieczenia transportowego

 

Newsletter: