Pełnomocnictwa brokerskie

Termin:

10 czerwca 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Od lat trwa dyskusja dotycząca problemów prawnych związanych z pełnomocnictwami brokerskimi. Klienci udzielają pełnomocnictwa wielu brokerom, wskazując przy tym, że każde z nich jest wyłączne. Brokerzy starają się zdobywać nowych klientów - nawet takich, którzy już wcześniej udzielili innemu brokerowi pełnomocnictwo wyłączne. Zakłady ubezpieczeń muszą rozwiązać problem uprawnienia do kurtażu. O tych i innych trudnych kwestiach związanych z pełnomocnictwami brokerskimi mowa będzie w czasie seminarium prowadzonego przez prof. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Forma pełnomocnictwa brokerskiego
 • Pełnomocnictwo brokerskie wyłączne i niewyłączne
 • Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa brokerskiego
 • Wielość pełnomocnictw udzielonych brokerom w identycznym zakresie
 • Postulowane działania brokera przed udzieleniem mu pełnomocnictwa
 • Pełnomocnictwo brokerskie w przypadku, gdy wolą klienta jest zawarcie umowy ubezpieczenia bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń lub za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 10 czerwca, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Pełnomocnictwa brokerskie - wyłączność, odwołanie, dublowanie, kurtaż


 1. Regulacja prawna pełnomocnictwa
 2. Pełnomocnictwo ogólne - rodzajowe - do dokonania czynności
 3. Udzielenie brokerowi pełnomocnictwa
 4. Forma pełnomocnictwa brokerskiego
 5. Treść i zakres pełnomocnictwa brokerskiego
 6. Czynności brokerskie, do których potrzebne jest pełnomocnictwo
 7. Pełnomocnictwo do czynności prawnych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia
 8. Pełnomocnictwo brokerskie a przekazywanie ubezpieczycielowi informacji i oświadczeń wiedzy w imieniu klienta
 9. Pełnomocnictwo do przyjmowania od ubezpieczyciela oświadczeń woli
 10. Pełnomocnictwo brokerskie wyłączne i niewyłączne

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Pełnomocnictwa brokerskie - wyłączność, odwołanie, dublowanie, kurtaż


 1. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa brokerskiego
 2. Zwrot dokumentu pełnomocnictwa po jego wygaśnięciu
 3. Przechowywanie odpisów pełnomocnictw brokerskich po zakończeniu współpracy z klientem
 4. Przekroczenie zakresu umocowania
 5. Wielość pełnomocnictw udzielonych brokerom w identycznym zakresie
 6. Postulowane działania brokera przed udzieleniem mu pełnomocnictwa
 7. Postulowane działania zakładów ubezpieczeń w razie identyfikacji podwójnego (wielokrotnego) pełnomocnictwa brokerskiego udzielonego przez klienta
 8. Pełnomocnictwo brokerskie w przypadku, gdy wolą klienta jest zawarcie umowy ubezpieczenia bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń lub za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego
 9. Kwestia pełnomocnictw czasowych
 10. Kwestia pełnomocnictw warunkowych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: