Przedawnienie

Termin:

12 maja 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach zmierzy się z - teoretycznie podstawowym dla ubezpieczeń - tematem przedawnienia roszczeń ubezpieczeniowych. Wbrew pozorom problem to ani oczywisty, ani łatwy do rozwiązania w praktyce. Wyzwania określenia początku biegu przedawnienia, konsekwencje uchylenia § 2 art. 819 k.c., przedawnienie roszczeń w przypadku kilku zdarzeń będą bazą do dalszych rozważań w przedawnieniu roszczeń w ubezpieczeniach OC, przerwaniu biegu przedawnienia oraz ich zawieszeniu. Seminarium zakończą zagadnienia szczególne.
Całość - tradycyjnie dla prof. Małgorzaty Serwach - na przykładach z wyroków sądowych...

Kluczowe zagadnienia


 • Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia
 • Przedawnienie w ubezpieczeniach OC
 • Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń oraz ich zawieszenie
 • Orzecznictwo sądowe
 • Przedawnienie w dobie Covid

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 12 maja, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

I. Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia


 1. Przedawnienie roszczeń w stosunkach ubezpieczeniowych
 2. Początek biegu terminu przedawnienia
 3. Konsekwencje uchylenia § 2 art. 819 k.c.
 4. Przedawnienie roszczeń a pojęcie wypadku ubezpieczeniowego
 5. Przedawnienie roszczeń w przypadku kilku zdarzeń kolejno następujących po sobie
 6. Przedawnienie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze ciągłym lub ewolucyjnym

11:00

Przerwa

11:15

II. Przedawnienie w ubezpieczeniach OC


 1. Przedawnienie roszczeń kierowanych do ubezpieczającego
 2. Przedawnienie roszczeń do ubezpieczyciela
 3. Przedawnienie roszczeń do ubezpieczyciela w sytuacji, gdy ubezpieczony sprawca sam naprawił szkodę
 4. Przedawnienie roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 5. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych do osób III a odpowiedzialność in solidum
 6. Przedawnienie roszczeń regresowych

12:30

Przerwa dłuższa

13:00

III. Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń oraz ich zawieszenie


 1. Okoliczności przerywające bieg przedawnienia roszczeń na zasadach ogólnych
 2. Zgłoszenie roszczenia przez ubezpieczyciela a zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem
 3. Przerwanie biegu przedawnienia na skutek wytoczenia powództwa przeciwko określonemu podmiotowi oraz przypozwania ubezpieczyciela
 4. Przerwanie przedawnienia roszczeń z art. 819 § 4 k.c.
 5. Przyznanie świadczenia przez ubezpieczyciela, odmowa świadczenia, ponowne wezwanie do zapłaty w zakresie tych samych lub kolejnych roszczeń
 6. Wielokrotne przerwanie roszczeń ubezpieczeniowych

14:15

Przerwa

14:30

IV. Przedawnienie roszczeń - zagadnienia szczególne


 1. Przedawnienie roszczenia o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (uchwała SN z 10 sierpnia 2018 r., III CZP 13/18)
 2. Przedawnienie roszczeń a nadużycie prawa podmiotowego
 3. Przedawnienie w dobie COVID 19 oraz innych szczególności okoliczności

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: