Śmierć a umowa ubezpieczenia

Termin:

7 grudnia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Śmierć osoby zaangażowanej w relacje ubezpieczeniowe może je skutecznie skomplikować. Ubezpieczyciel staje przed problemem ustalenia, czy stosunek prawny ubezpieczenia dalej trwa, kto jest jego podmiotem, od kogo żądać świadczeń i komu wypłacać świadczenia. Ustalenie zasad obowiązujących w przypadku śmierci ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego, poszkodowanego zajmie się prof. dr hab. Marcin Orlicki w czasie prowadzonego przez siebie seminarium.
W programie m.in.: śmierć ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego, poszkodowanego a trwanie umowy ubezpieczenia, roszczenia o świadczenie ubezpieczeniowe, roszczenie o zapłatę składki, roszczenie o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony

Kluczowe zagadnienia


 • Konsekwencje śmierci ubezpieczającego dla dalszego trwania umowy ubezpieczenia
 • Kwestia wstępowania spadkobierców w prawa ubezpieczającego
 • Śmierć ubezpieczonego
 • Śmierć uposażonego - konsekwencje prawne
 • Śmierć poszkodowanego w OC

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 7 grudnia, wtorek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Śmierć ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego, poszkodowanego a trwanie umowy ubezpieczenia, roszczenia o świadczenie ubezpieczeniowe, roszczenie o zapłatę składki, roszczenie o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony


 1. Podstawowe zasady prawne dotyczące dziedziczenia (dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, problem wygasania i przechodzenia praw i obowiązków na spadkobierców, chwila przejścia praw i obowiązków)
 2. Konsekwencje śmierci ubezpieczającego dla dalszego trwania umowy ubezpieczenia
 3. Śmierć ubezpieczającego jako wypadek ubezpieczeniowy
 4. Śmierć ubezpieczającego a ochrona ubezpieczeniowa
 5. Śmierć ubezpieczającego a roszczenie o zapłata świadczenia pieniężnego z umowy ubezpieczenia
 6. Śmierć ubezpieczającego a roszczenie o zapłatę składki
 7. Śmierć ubezpieczającego a regres ubezpieczeniowy
 8. Śmierć ubezpieczającego w ubezpieczeniach OC (obowiązkowych i dobrowolnych)

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Śmierć ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego, poszkodowanego a trwanie umowy ubezpieczenia, roszczenia o świadczenie ubezpieczeniowe, roszczenie o zapłatę składki, roszczenie o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony


 1. Kwestia wstępowania spadkobierców w prawa ubezpieczającego
 2. Roszczenie o zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej po śmierci ubezpieczającego
 3. Śmierć ubezpieczonego jako wypadek ubezpieczeniowy
 4. Śmierć ubezpieczonego a ochrona ubezpieczeniowa
 5. Śmierć ubezpieczonego a roszczenie o zapłatę świadczenia pieniężnego z umowy ubezpieczenia
 6. Śmierć uposażonego - konsekwencje prawne
 7. Śmierć poszkodowanego w OC - kwestia dziedziczenia należnych mu roszczeń
 8. Śmierć poszkodowanego w OC a uprawnienia osób uprawnionych do zadośćuczynienia na podstawie art. 446 §4 i 446(2) KC

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: