Spory w transportowych

Termin:

9 listopada 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Zawierając umowę ubezpieczenia transportowego zawsze należy liczyć się z koniecznością spotkania się z ubezpieczycielem w sądzie.
Uczestnicy seminarium, prowadzonego przez Beatę Janicką, dowiedzą się, jakiego typu szkody transportowe najczęściej trafiają na wokandę, jakimi zarzutami bronią się ubezpieczyciele, co jest często powodem oddalenia powództwa, w tym także w procesie regresowym, wytoczonym przez towarzystwo ubezpieczeń przewoźnikowi. Mając na uwadze, że proces sądowy to zawsze ostateczność, prowadząca podzieli się z uczestnikami swoimi (i nie tylko) doświadczeniami z sali sądowej, zarówno z procesów o zapłatę odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia transportowego, skierowanych przeciwko ubezpieczycielowi, jak i z procesów regresowych.

Kluczowe zagadnienia


 • Procesy o odszkodowanie z OCP
 • Procesy o odszkodowanie z OCS
 • Procesy o odszkodowanie z ubezpieczenia cargo
 • Spory regresowe
 • Case studies

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 9 listopada, wtorek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

I. Spory o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia transportowego (OC)

1. Roszczenia ubezpieczonych
1.1 Procesy o odszkodowanie z OCP
- Spory wywołane odmową wypłaty odszkodowania z uwagi na wyłączenia przedmiotowe
- Spory wywołane odmową wypłaty odszkodowania z uwagi na niewykonanie obowiązków ubezpieczającego
- OWU w zderzeniu z praktyką sądową
- Rażące niedbalstwo przewoźnika w procesach sądowych
- case studies

11:00

Przerwa

11:15

I. Spory o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia transportowego (OC)

1.1 Procesy o odszkodowanie z OCP cd.
1.2 Procesy o odszkodowanie z OCS
- OPWS w umowie spedycji a wysokość odszkodowania
- Wina w wyborze w procesach sądowych
- case studies
1.3 Procesy o odszkodowanie z ubezpieczenia cargo
- Wykazanie szkody - ciężar dowodu
- Ubezpieczalny interes do przedmiotu ubezpieczenia a roszczenie o wypłatę odszkodowania
- Czynności ładunkowe jako przyczyna szkody
- case studies

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

I. Spory o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia transportowego (OC)

2. Roszczenia z actio directa (OCP)
2.1 Zarzuty możliwe do podniesienia względem powoda

II. Spory regresowe

1. Najczęściej spotykane problemy będące podstawą oddalenia powództwa w procesie regresowym przeciwko przewoźnikowi
1.1 Case studies
2. Terminy przedawnienia roszczeń regresowych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Federation Internationale des Associasions de Transitaires et Assimiles). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

 

Newsletter: