Twórca produktu

Termin:

23 września 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Jednym z najistotniejszych (choć nie zawsze dostrzeganych) aspektów nowej regulacji prawnej dystrybucji ubezpieczeń jest nałożenie na twórcę produktu ubezpieczeniowego szeregu obowiązków dotyczących właściwego kształtowania produktu oraz współpracy z dystrybutorami. Jeśli twórca produktu nie wykona właściwie obciążających go obowiązków, dystrybutor pozbawiony jest możliwości właściwej obsługi klienta, w szczególności zaś odpowiedniego przeanalizowania jego potrzeb i wymagań.

W czasie seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego analizie poddane zostaną obowiązki twórców produktów ubezpieczeniowych oraz sposoby współpracy twórców produktów z dystrybutorami pozwalające na prawidłowe ukształtowanie procesu dystrybucji ubezpieczeń.

Kluczowe zagadnienia


 • Obowiązki twórcy produktu
 • Pośrednik ubezpieczeniowy jako twórca produktu
 • Porozumienia dystrybucyjne twórców produktów i dystrybutorów
 • Monitorowanie działania produktu
 • Sankcje nadzorcze za nieprawidłowości w działaniu produktu

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 23 września, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego i jego współpraca z dystrybutorami


 1. Istota pojęcia produktu ubezpieczeniowego
 2. Indywidualnie kształtowane umowy ubezpieczenia a pojęcie produktu
 3. Ubezpieczenia obowiązkowe a pojęcie produktu
 4. Kwestia uznawania dostosowań produktu do potrzeb klienta (np. poprzez użycie klauzul brokerskich) za nowy produkt
 5. Pakiet ubezpieczeń jako produkt ubezpieczeniowy
 6. Twórca produktu ubezpieczeniowego
 7. Koasekuracja a określenie twórcy produktu ubezpieczeniowego
 8. Outsourcing przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych
 9. Pośrednik ubezpieczeniowy jako twórca produktu ubezpieczeniowego
 10. Elementy produktu ubezpieczeniowego - decyzje twórcy odnoszące się do poszczególnych aspektów produktu ubezpieczeniowego
 11. Obowiązki twórcy produktu dotyczące określenia docelowej grupy klientów
 12. Obowiązki twórcy produktu dotyczące redagowania dokumentów służących zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia
 13. Obowiązki twórcy produktu dotyczące kształtowania aspektów aktuarialnych, reasekuracyjnych i finansowych produktu ubezpieczeniowego
 14. Obowiązki twórcy produktu dotyczące określania strategii dystrybucji produktu

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego i jego współpraca z dystrybutorami


 1. Obowiązki twórcy produktu dotyczące określania zasad polityki informacyjnej i reklamowej dotyczącej produktu
 2. Obowiązki twórcy produktu dotyczące aspektów ESG produktu ubezpieczeniowego
 3. Dystrybucja produktu podejmowana przez jego twórcę
 4. Zasady współpracy twórcy produktu (zakładu ubezpieczeń) z własną siecią agencyjną
 5. Zasady współpracy twórcy produktu (zakładu ubezpieczeń) z multiagentami
 6. Zasady współpracy twórcy produktu (zakładu ubezpieczeń) z brokerami ubezpieczeniowymi
 7. Porozumienia dystrybucyjne twórców produktów i dystrybutorów
 8. Weryfikacja prawidłowości mechanizmów analizy potrzeb i wymagań klientów
 9. Weryfikacja prawidłowości mechanizmów przekazywania dokumentów, informacji i prowadzenia działań reklamowych
 10. Monitorowanie działania produktu po jego wprowadzeniu do obrotu - działania twórcy, dystrybutora, zasady współpracy
 11. Mechanizmy reklamacyjne jako źródło informacji o działaniu produktu
 12. Konieczne korekty produktu
 13. Sankcje nadzorcze za nieprawidłowości w działaniu produktu
 14. Odszkodowania cywilne za nieprawidłowości w działaniu produktu

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: