Transportowe - idealna umowa

Termin:

16 kwietnia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ideałów nie ma, ale zawsze można i trzeba próbować się do ideału zbliżyć. W szczególności na rynku ubezpieczeń transportowych, dość hermetycznym, kurczącym się w ostatnich czasach, a w dodatku obejmującym ryzyka, których ziszczenie się mieści się w górnych zakresach prawdopodobieństwa, trudno o otwarte podejście ubezpieczycieli do szerokiego zakresu ochrony, w dodatku za akceptowalną składkę.
Uczestnicy seminarium, prowadzonego przez Beatę Janicką, dowiedzą się, co w praktyce powoduje najwięcej problemów przy stosowaniu umów ubezpieczeń transportowych, czego oczekiwałyby podmioty z branży TSL (Transport Spedycja Logistyka) w odniesieniu do tej problematyki, jak kształtuje się najbardziej pożądany przez praktyków model umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu świadczącego usługi z zakresu TSL, czy potrzebne jest stosowanie niektórych funkcjonujących na rynku klauzul brokerskich. A wszystko to w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dorobek doktryny i orzecznictwa.

Kluczowe zagadnienia


 • Przedsiębiorstwo spedycyjne – zakres świadczonych usług
 • Trudności w rozgraniczeniu niektórych sfer odpowiedzialności i zakresu świadczonych usług
 • „Wszystko w jednym” czy konglomerat jednostkowych umów ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie OC tzw. „Operatora Transportowego” – blaski i cienie
 • Klauzule brokerskie

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 16 kwietnia, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

I. Idealna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu świadczącego usługi z zakresu TSL


 1. Przedsiębiorstwo spedycyjne - zakres świadczonych usług
  - spedytor
  - przewoźnik drogowy faktyczny i umowny
  - NVOCC
  - przewoźnik umowny kolejowy i intermodalny
  - składownik/ przechowawca
  - agencja celna
  - podmiot świadczący usługi logistyczne i dystrybucyjne
 2. Zasady odpowiedzialności

11:00

Przerwa

11:15

II. Idealna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu świadczącego usługi z zakresu TSL


 1. Trudności w rozgraniczeniu niektórych sfer odpowiedzialności i zakresu świadczonych usług
 2. "Wszystko w jednym" czy konglomerat jednostkowych umów ubezpieczenia
 3. Ubezpieczenie OC tzw. "Operatora Transportowego" - blaski i cienie
  - z punktu widzenia ubezpieczonego
  - z punktu widzenia ubezpieczyciela
 4. Klauzule brokerskie
  - przydatne
  - zbędne

Dłuższa przerwa

13:00

III. Idealna umowa ubezpieczenia cargo


 1. Przedsiębiorca z branży TSL jako ubezpieczający
 2. Przedsiębiorca z branży TSL jako ubezpieczony
  - definicje ubezpieczonego w umowach ubezpieczenia cargo a przedsiębiorca z branży TSL
  - ubezpieczalny interes do przedmiotu ubezpieczenia a pozycja prawna przedsiębiorcy z branży TSL
 3. Ubezpieczenie ryzyk nazwanych czy "all risks" a rodzaj transportu

14:15

Przerwa

14:30

IV. Idealna umowa ubezpieczenia cargo


 1. Klauzule brokerskie
  - przydatne
  - zbędne
 2. Umowa ubezpieczenia, instytutowe klauzule ładunkowe, OWU
  - wzajemne relacje i stosowanie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Federation Internationale des Associasions de Transitaires et Assimiles). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: