Upraszczanie dokumentów i procedur

Termin:

17 czerwca 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia są dla ludzi - dokumenty i procedury ubezpieczeniowe powinny być więc tak ukształtowane, by klienci mogli je zrozumieć. Z drugiej strony jednak dokumenty i procedury ubezpieczeniowe muszą odpowiadać wymogom obowiązujących ustaw i w sposób precyzyjny określać prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia. Trzeba pogodzić wodę z ogniem: stworzyć dokument przyjazny dla klienta i precyzyjny od strony prawnej. Jest to niezwykle trudne, ale możliwe.
Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi potrzeby i granic upraszczania dokumentów i procedur ubezpieczeniowych podzieli się z uczestnikami seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Analiza stopnia zrozumiałości i jednoznaczności dokumentu
 • Pojęcia fachowe, prawne, zwroty zwyczajowo przyjęte
 • Długość dokumentu a jego percepcja
 • Pouczenia, wyjaśnienia, grafiki, porady itp.
 • Cytowanie/parafraza przepisów, stanowisk organu nadzoru
 • Sankcja za niezrozumiałość, niejednoznaczność, nadmierną obszerność dokumentu

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 17 czerwca, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia


 1. Dokumenty informacyjne związane z procedurą zawierania umowy ubezpieczenia - obowiązki twórcy produktu, ubezpieczyciela i dystrybutora ubezpieczeń (i ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych)
 2. Dokumenty zawierające treść zawieranej umowy ubezpieczenia
 3. Dokumenty związane z wykonywaniem umowy ubezpieczenia
 4. Identyfikacja percepcji adresata dokumentów ubezpieczeniowych
 5. Cztery kategorie klientów: konsumenci, jednoosobowi przedsiębiorcy, klienci instytucjonalni zawierający ubezpieczenia ryzyk masowych, klienci zawierający ubezpieczenia wielkich ryzyk
 6. Analiza stopnia zrozumiałości dokumentu
 7. Analiza stopnia jednoznaczności dokumentu

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia


 1. Długość dokumentu a jego percepcja
 2. Pojęcia fachowe, prawne, zwroty zwyczajowo przyjęte
 3. Cytowanie/parafraza przepisów, stanowisk organu nadzoru
 4. Pouczenia, wyjaśnienia, grafiki, porady itp. - potrzeba stosowania, znaczenie, moc prawna
 5. Sankcja za niezrozumiałość, niejednoznaczność, nadmierną obszerność dokumentu
 6. Niebezpieczeństwa związane z nadmiernym uproszczeniem dokumentu i pozbawieniem go rzeczywistej treści prawnej
 7. Kto powinien decydować o treści dokumentów: polonista, psycholog czy radca prawny?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: