Zadośćuczynienie za krzywdę

Termin:

27 stycznia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, dobra osobiste, prawa pacjenta... to tylko część podstaw do zadośćuczynień pieniężnych, które omawiać będzie prof. Małgorzata Serwach. Do tego również pośrednio poszkodowani...
Przy każdej ze spraw mamy wiele czynników mogących wpłynąć na wysokość należnego zadośćuczynienia. Należnego lub po prostu zasądzonego, bo to oczywiście wyroki sądowe są najlepszym drogowskazem do określania odpowiednich kwot. Oraz sposób myślenia sędziów.

Kluczowe zagadnienia


 • Zadośćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub powstania rozstroju zdrowia
 • Zadośćuczynienie pieniężne dla pośrednio poszkodowanych
 • Zadośćuczynienie pieniężne z art. 448 k.c.
 • Wysokość zadośćuczynienia a przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 27 stycznia 2021 (środa)
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie obrazu i dźwięku)

09:30

I. Zadośćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub powstania rozstroju zdrowia


 1. Zadośćuczynienie z art. 445 k.c.
 2. Zasady określenia wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w orzecznictwie sądowym
 3. Ustalenie krzywdy podlegającej naprawieniu
 4. Szkoda wynikła ze wstrząsu psychicznego
 5. Przejście roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne na inne osoby

11:15

II. Zadośćuczynienie pieniężne dla pośrednio poszkodowanych


 1. Zadośćuczynienie z art. 446 § 4 k.c.
 2. Zadośćuczynienie pieniężne za zerwanie więzi rodzinnych lub prawa do życia w rodzinie
 3. Zadośćuczynienie dla pośrednio poszkodowanego w przypadku szkody doznanej przez bezpośrednio poszkodowanego (uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia)
 4. Wysokość zadośćuczynienia a przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

III. Zadośćuczynienie pieniężne z art. 448 k.c.


 1. Zadośćuczynienie w przypadku naruszenia dóbr osobistych
 2. Zadośćuczynienie w razie naruszenia praw pacjenta
 3. Zbieg podstaw zadośćuczynienia z art. 448 k.c. oraz z innych podstaw prawnych (art. 448 k.c.)
 4. Zbieg roszczeń o zadośćuczynienie "własne" oraz odziedziczone po zmarłym poszkodowanym
 5. Zadośćuczynienie z k.c. a roszczenie o nawiązkę z art. 46 k.k.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie
   + 1650 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej: pracownicy zakładów ubezpieczeń, agenci wyłączni, multiagenci, brokerzy, OFWCA, ubezpieczający, "Zośki" - systemy motywacyjne, konkursy, unikanie konfliktu interesów

Wypadki komunikacyjne i OC ppm Nowe tendencje oraz orzecznictwo sądowe

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich

Wina umyślna i nieumyślna w ubezpieczeniach: zakres ubezpieczalności, rażące niedbalstwo, powinności, klauzula reprezentantów, regres do ubezpieczającego/ubezpieczonego

Zasady prawne zawierania pierwszej i kolejnych kontynuowanych umów ubezpieczenia OC PPM

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracowników oraz wobec pracowników

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów

W przygotowaniu

Wypadki komunikacyjne i OC ppm - nowe tendencje oraz orzecznictwo sądowe

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich

Zasady prawne zawierania pierwszej i kolejnych kontynuowanych umów ubezpieczenia OC PPM

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje

Hulajnogi, UTO, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Roszczenia odszkodowawcze osób pośrednio poszkodowanych w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

 

Newsletter: