Zadośćuczynienie za krzywdę

Termin:

27 stycznia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, dobra osobiste, prawa pacjenta... to tylko część podstaw do zadośćuczynień pieniężnych, które omawiać będzie prof. Małgorzata Serwach. Do tego również pośrednio poszkodowani...
Przy każdej ze spraw mamy wiele czynników mogących wpłynąć na wysokość należnego zadośćuczynienia. Należnego lub po prostu zasądzonego, bo to oczywiście wyroki sądowe są najlepszym drogowskazem do określania odpowiednich kwot. Oraz sposób myślenia sędziów.

Kluczowe zagadnienia


 • Zadośćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub powstania rozstroju zdrowia
 • Zadośćuczynienie pieniężne dla pośrednio poszkodowanych
 • Zadośćuczynienie pieniężne z art. 448 k.c.
 • Wysokość zadośćuczynienia a przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 27 stycznia 2021 (środa)
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie obrazu i dźwięku)

09:30

I. Zadośćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub powstania rozstroju zdrowia


 1. Zadośćuczynienie z art. 445 k.c.
 2. Zasady określenia wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w orzecznictwie sądowym
 3. Ustalenie krzywdy podlegającej naprawieniu
 4. Szkoda wynikła ze wstrząsu psychicznego
 5. Przejście roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne na inne osoby

11:15

II. Zadośćuczynienie pieniężne dla pośrednio poszkodowanych


 1. Zadośćuczynienie z art. 446 § 4 k.c.
 2. Zadośćuczynienie pieniężne za zerwanie więzi rodzinnych lub prawa do życia w rodzinie
 3. Zadośćuczynienie dla pośrednio poszkodowanego w przypadku szkody doznanej przez bezpośrednio poszkodowanego (uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia)
 4. Wysokość zadośćuczynienia a przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

III. Zadośćuczynienie pieniężne z art. 448 k.c.


 1. Zadośćuczynienie w przypadku naruszenia dóbr osobistych
 2. Zadośćuczynienie w razie naruszenia praw pacjenta
 3. Zbieg podstaw zadośćuczynienia z art. 448 k.c. oraz z innych podstaw prawnych (art. 448 k.c.)
 4. Zbieg roszczeń o zadośćuczynienie "własne" oraz odziedziczone po zmarłym poszkodowanym
 5. Zadośćuczynienie z k.c. a roszczenie o nawiązkę z art. 46 k.k.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: