ESG w dystrybucji

Termin:

11 lipca 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wojna i kryzys energetyczny powodują, że w zmieniony sposób postrzegamy czynniki zrównoważonego rozwoju. ESG nie umarło, choć bez wątpienia zmieniło swój kształt. Ochrona klimatu i środowiska nie przestaje być ważna. Pamiętać jednak trzeba, że ESG to również ochrona ludzi, których wojna wygnała z domu i ojczyzny, a także tych, którzy zagrożeni są ubóstwem i głodem.
ESG trzeba traktować na poważnie, choć zarazem przy uwzględnieniu wszystkich ograniczeń, które wynikają z kryzysowej sytuacji gospodarczej i społecznej. Nowe spojrzenie na czynniki zrównoważonego rozwoju już dziś musi określać kształt działań ubezpieczycieli oraz dystrybutorów ubezpieczeń.
Zanim przyswoiliśmy sobie reguły prawa dotyczącego ESG, rzeczywistość napełniła te reguły nową treścią. Przed ubezpieczycielami i pośrednikami pojawiły się nowe wyzwania związane z projektowaniem produktów ubezpieczeniowych i prowadzeniem działalności dystrybucyjnej.
W czasie seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego wskazane zostaną wymagania legislacyjne dotyczące prowadzenia działalności dystrybucyjnej przy uwzględnianiu czynników ESG - od etapu projektowania produktu ubezpieczeniowego aż do momentu zawarcia umowy ubezpieczenia. oraz te, które dotyczą praktycznych aspektów prowadzenia działalności dystrybucyjnej - przez zakłady ubezpieczeń, agentów wyłącznych, multiagentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Kluczowe zagadnienia


 • Czynniki ESG w działalności ubezpieczeniowej i dystrybucyjnej
 • Pojęcie "preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju"
 • Obowiązek opracowania i wprowadzania do obrotu produktów ubezpieczeniowych, które odpowiadają potrzebom, cechom i celom klientów z rynku docelowego, w tym celom związanym ze zrównoważonym rozwojem
 • Przykładowe rozwiązania ESG w warunkach ubezpieczenia

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 11 lipca, poniedziałek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

ESG w dystrybucji ubezpieczeń


 1. Europejski "ZIELONY ŁAD" a działalność ubezpieczeniowa i dystrybucyjna
 2. Czynniki ESG w działalności ubezpieczeniowej i dystrybucyjnej
 3. Pojęcie "czynników zrównoważonego rozwoju"
 4. Zakres stosowania Taksonomii
 5. Pojęcie "preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju"
 6. Zmiany w zasadach dystrybucji oraz dotyczące wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń
 7. Określanie rynku docelowego produktu ubezpieczeniowego z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju
 8. ESG - w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
 9. ESG - w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów ochronnych

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

ESG w dystrybucji ubezpieczeń


 1. Obowiązek opracowania i wprowadzania do obrotu produktów ubezpieczeniowych, które odpowiadają potrzebom, cechom i celom klientów z rynku docelowego, w tym celom związanym ze zrównoważonym rozwojem
 2. Testowanie produktu w związku z kryteriami zrównoważonego rozwoju
 3. Monitoring produktu w związku z kryteriami zrównoważonego rozwoju
 4. Przekazywanie dystrybutorom informacji, które pozwalają im na określenie klientów, w odniesieniu do których produkt ubezpieczeniowy odpowiada ich potrzebom, celom i cechom związanym ze zrównoważonym rozwojem
 5. Sposób przestawiania czynników ESG
 6. Konflikt czynników ESG i ranga poszczególnych czynników
 7. Przykładowe rozwiązania ESG w warunkach ubezpieczenia
 8. Rozwiązania ESG w ubezpieczeniach obowiązkowych
 9. Rozwiązania ESG w poszczególnych grupach produktów ubezpieczeniowych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: