Nowelizacja KSH a D&O

Termin:

20 maja 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Polski ustawodawca dokonał bardzo szerokiej i niezwykle ważnej zmiany w kodeksie spółek handlowych. Dotyczy ona przede wszystkim prawa holdingowego (prawa grup spółek) oraz zasad działania rad nadzorczych spółek kapitałowych. W czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki dokona szczegółowej analizy treści tych zmian, ich znaczenia dla ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych, ich wpływu na zasady odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek oraz funkcjonowania ubezpieczenia OC tych osób (ubezpieczenia D&O).

Kluczowe zagadnienia


 • Pojęcie "grupy spółek"
 • Wpływ przynależności spółki do grupy na zasady odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki: dominującej, zależnej, powiązanej
 • Nowe przepisy dotyczące zasad działania rad nadzorczych
 • Business judgement rule a zakres odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek
 • Wpływ zmian w KSH na dystrybucję ubezpieczeń D&O

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 20 maja, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O


 1. Prawo grup spółek w kodeksie spółek handlowych
 2. Pojęcie "grupy spółek"
 3. Przynależność spółki do grupy
 4. Nakaz realizacji interesu spółki i interesu grupy spółek
 5. Obowiązek wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej
 6. Procedura wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej
 7. Prawo wglądu do ksiąg i dostępu do informacji dotyczącej spółki zależnej
 8. Nadzór rady nadzorczej spółki dominującej nad działalnością spółki zależnej
 9. Przyczyny odmowy wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej
 10. Wpływ przynależności spółki do grupy na zasady odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki dominującej
 11. Wpływ przynależności spółki do grupy na zasady odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki zależnej
 12. Wpływ przynależności do grupy na zasady odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki powiązanej

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O


 1. Zmieniony zakres odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki a ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu D&O
 2. Definicja spółki zależnej w OWU D&O a przepisy znowelizowanego KSH
 3. Zakres potrzebnych dostosowań OWU D&O w związku z treścią przepisów KSH dotyczących grup spółek
 4. Nowe przepisy dotyczące zasad działania rad nadzorczych
 5. Nowe kompetencje rad nadzorczych a zakres odpowiedzialności cywilnej ich członków
 6. Business judgement rule a zakres odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek
 7. Wpływ zmian dotyczących zasad działalności rad nadzorczych oraz kryteriów staranności działania członków władz spółek na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu D&O
 8. Zakres potrzebnych dostosowań OWU D&O w związku z treścią przepisów KSH dotyczących zasad działalności rad nadzorczych oraz kryteriów staranności działania członków władz spółek
 9. Wpływ zmian w KSH na dystrybucję ubezpieczeń D&O

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Wyłączenia odpowiedzialności - ustalanie, redagowanie, interpretacja, znaczenie dla dystrybutora

Ryzyka wojenne a odpowiedzialność uczestników towarowego łańcucha transportowego - problemy prawno-ubezpieczeniowe

21 kluczowych pytań o APK

Wojna a ubezpieczenia

 

Newsletter: