Zakres kontroli agenta

Termin:

20 stycznia 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Coraz częściej organ nadzoru wirtualnie puka do drzwi agenta, aby skontrolować jego działalność. Jaki jest przedmiot kontroli, jej kryteria, jak bardzo agent musi się ugiąć wobec oczekiwań nadzorczych KNF, jak dalece sięga możliwość interpretowania obowiązujących ustaw przez KNF? - o tych i wielu innych kontrolnych problemach agentów ubezpieczeniowych mówić będzie w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Różni agenci - różne kontrole
 • Zakres kontroli
 • Dowody właściwego działania
 • Dokumentowanie stosowania regulacji wewnętrznych
 • Specyfika czynności kontrolnych u agenta wyłącznego i u multiagenta

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 20 stycznia, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Standardowy zakres kontroli agenta ubezpieczeniowego - CHECKLISTA


 1. Zakres kontroli: zgodność z prawem czy zgodność z oczekiwaniami KNF?
 2. Różni agenci - różne kontrole
 3. Kontrola kompleksowa - kontrola problemowa
 4. Kontrola w zakresie:
  a) organizacja działalności agencyjnej i dystrybuowane produkty ubezpieczeniowe,
  b) rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu konfliktom interesów, tak aby nie miały one negatywnego wpływu na interesy klientów - w odniesieniu do agentów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia z grupy 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej: uduir),
  c) współpraca z zakładami ubezpieczeń, w tym w zakresie zgłaszania zmian danych objętych wpisem do rejestru agentów,
  d) zasady wynagradzania agenta i osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (dalej: OFWCA),
  e) nadzór agenta nad OFWCA,
  f) wypełnianie obowiązków szkoleniowych - w odniesieniu do agentów ubezpieczeniowych,
  g) tworzenie produktów ubezpieczeniowych,
  h) wykonywanie obowiązków informacyjnych na temat agenta (art. 22 udu),
  i) dokonywanie analizy wymagań i potrzeb klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej,
  j) przedstawianie klientowi obiektywnej informacji o produkcie ubezpieczeniowym z uwzględnieniem rodzaju produktu,
  k) rozpatrywanie reklamacji klientów.

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Standardowy zakres kontroli agenta ubezpieczeniowego - CHECKLISTA


 1. Minimalne standardy właściwego działania agenta ubezpieczeniowego w kontrolowanych obszarach
 2. Dowody właściwego działania agenta w kontrolowanych obszarach
 3. Zasady tworzenia regulacji wewnętrznych dotyczących szczegółowych zasad prowadzania działalności agencyjnej
 4. Zasady stosowania regulacji wewnętrznych u agenta ubezpieczeniowego
 5. Dokumentowanie stosowania regulacji wewnętrznych u agenta ubezpieczeniowego
 6. Specyfika czynności kontrolnych u agenta wyłącznego i u multiagenta

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Wyłączenia odpowiedzialności - ustalanie, redagowanie, interpretacja, znaczenie dla dystrybutora

Ryzyka wojenne a odpowiedzialność uczestników towarowego łańcucha transportowego - problemy prawno-ubezpieczeniowe

21 kluczowych pytań o APK

Wojna a ubezpieczenia

 

Newsletter: