Zakres kontroli brokera

Termin:

27 stycznia 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Minęło już dużo czasu od wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i organ nadzoru coraz baczniej przygląda się temu, w jaki sposób brokerzy ubezpieczeniowi stosują tę ustawę. Trwają kontrole i trwać będą bez względu na to, jak długo będzie z nami pandemia. Dlatego warto zastanowić się zawczasu nad tym jaki jest przedmiot kontroli, jej kryteria, jak bardzo broker musi się ugiąć wobec oczekiwań nadzorczych KNF, jak dalece sięga możliwość interpretowania obowiązujących ustaw przez KNF? - o tych i wielu innych kontrolnych problemach brokerów ubezpieczeniowych mówić będzie w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Różni brokerzy - różne kontrole
 • Kontrola kompleksowa - kontrola problemowa
 • Zakres kontroli
 • Dowody właściwego działania
 • Dokumentowanie stosowania regulacji wewnętrznych

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 27 stycznia, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Standardowy zakres kontroli brokera ubezpieczeniowego - CHECKLISTA


 1. Zakres kontroli: zgodność z prawem czy zgodność z oczekiwaniami KNF?
 2. Różni brokerzy - różne kontrole
 3. Kontrola kompleksowa - kontrola problemowa
 4. Kontrola w zakresie:
  a) organizacja działalności brokerskiej i dystrybuowane produkty ubezpieczeniowe,
  b) rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu konfliktom interesów tak, aby nie miały one negatywnego wpływu na interesy klientów - w odniesieniu do brokerów oferujących ubezpieczenia z grupy 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej: uduir),
  c) zasady wynagradzania brokera i osób fizycznych wykonujących czynności brokerskie (dalej: OFWCB),
  d) nadzór brokera nad OFWCB,
  e) wypełnianie obowiązków dotyczących szkoleń zawodowych,
  f) tworzenie produktów ubezpieczeniowych,
  g) wykonywanie obowiązków informacyjnych brokera,
  h) dokonywanie analizy wymagań i potrzeb klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej,
  i) sporządzanie porady wraz z rekomendacją najwłaściwszej umowy,
  j) przedstawianie klientowi obiektywnej informacji o produkcie ubezpieczeniowym z uwzględnieniem rodzaju produktu,
  k) rozpatrywanie skarg i reklamacji klientów.

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Standardowy zakres kontroli brokera ubezpieczeniowego - CHECKLISTA


 1. Minimalne standardy właściwego działania brokera ubezpieczeniowego w kontrolowanych obszarach
 2. Dowody właściwego działania brokera w kontrolowanych obszarach
 3. Zasady tworzenia regulacji wewnętrznych dotyczących szczegółowych zasad prowadzania działalności brokerskiej
 4. Zasady stosowania regulacji wewnętrznych u brokera ubezpieczeniowego
 5. Dokumentowanie stosowania regulacji wewnętrznych u brokera ubezpieczeniowego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: