Grupa otwarta

Termin:

10 czerwca 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia w formule "grupy otwartej" są stałym elementem polskiego rynku ubezpieczeniowego. Przedmiotem seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego będą kontrowersje związane z dopuszczalnością stosowania takiego rozwiązania ubezpieczeniowego oraz szczegółowe kwestie praktyczne dotyczące tworzenia produktów ubezpieczeniowych w formule grup otwartych, dystrybucją takich ubezpieczeń, prawami i obowiązkami stron umowy ubezpieczenia, postępowaniem likwidacyjnym i reklamacyjnym.

Kluczowe zagadnienia


 • Kwestia dopuszczalności ubezpieczeń w formule "grupy otwartej"
 • Produkty ubezpieczeniowe zaprojektowane na użytek "grup otwartych"
 • Ubezpieczający w ubezpieczeniach w formule "grupy otwartej"
 • Kwestia dopuszczalności wynagradzania ubezpieczającego
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniach w formule "grupy otwartej"

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 10 czerwca, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Ubezpieczenia w formule "grupy otwartej"


 1. Ubezpieczenia na cudzy rachunek i ubezpieczenia grupowe
 2. Pojęcie "grupy" w ubezpieczeniach grupowych
 3. Zasady tworzenia grupy ubezpieczonych w ubezpieczeniach grupowych i przynależności do niej
 4. Pojęcie "grupy otwartej"
 5. Kwestia dopuszczalności ubezpieczeń w formule "grupy otwartej"
 6. Produkty ubezpieczeniowe zaprojektowane na użytek "grup otwartych"
 7. Szczególne obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego w procesie tworzenia produktu w formule "grupy otwartej"
 8. Ubezpieczający w ubezpieczeniach w formule "grupy otwartej"
 9. Dystrybutor ubezpieczeń w ubezpieczeniach w formule "grupy otwartej"

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Ubezpieczenia w formule "grupy otwartej"


 1. Opłacanie składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach w formule "grupy otwartej"
 2. Kwestia dopuszczalności wynagradzania ubezpieczającego
 3. Pośrednie metody wynagradzania ubezpieczającego
 4. Czynność prawna "przystępowania do grupy"
 5. Czynność prawna "wystąpienia z grupy"
 6. Wykluczenie ubezpieczonego z "grupy otwartej" wbrew jego woli
 7. Analiza potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniach w formule "grupy otwartej"
 8. Przekazywanie informacji produktowych klientom w ubezpieczeniach w formule "grupy otwartej"
 9. Postępowanie likwidacyjne w ramach "grupy otwartej"
 10. Postępowanie reklamacyjne w ramach "grupy otwartej"

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: