Kanały dystrybucji

Termin:

2 czerwca 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Do klienta można dotrzeć na wiele różnych sposobów - wieloma różnymi kanałami. Każdy z kanałów dystrybucji ma swoją specyfikę prawną i w każdym z nich ubezpieczyciel współpracuje z dystrybutorem w odmienny sposób. O kryteriach zróżnicowania i praktycznych nakazach prawnych dotyczących dystrybucji różnych produktów ubezpieczeniowych w odmiennych kanałach dystrybucji mówić będzie prof. dr hab. Marcin Orlicki w czasie prowadzonego przez siebie seminarium.

Kluczowe zagadnienia


 • Pojęcie "kanału dystrybucji"
 • Kwestia dopuszczalności dystrybucji danego produktu w określonym kanale dystrybucji
 • Wybór kanału dystrybucji - decyzja klienta, ubezpieczyciela czy twórcy produktu?
 • Zasady przeprowadzania analizy potrzeb klienta (i jej efektywność) w poszczególnych kanałach dystrybucji
 • Kwestia wielości kanałów dystrybucji przy zawieraniu jednej umowy ubezpieczenia
 • Kwestia dopuszczalności różnego traktowania przez ubezpieczyciela dystrybutorów w różnych kanałach

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 2 czerwca, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji


 1. Pojęcie "kanału dystrybucji"
 2. Kanał dystrybucji a strategia dystrybucji
 3. Czy leasing jest kanałem dystrybucji?
 4. Czy ubezpieczenia grupowe są kanałem dystrybucji?
 5. Czy grupy otwarte są kanałem dystrybucji?
 6. Kwestia dopuszczalności dystrybucji danego produktu w określonym kanale dystrybucji
 7. Stopień skomplikowania produktu ubezpieczeniowego a możliwość dystrybucji w danym kanale dystrybucji
 8. Ograniczanie dystrybucji produktu do określonych kanałów dystrybucji lub do określonych dystrybutorów
 9. Wybór kanału dystrybucji - decyzja klienta, ubezpieczyciela czy twórcy produktu?

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji


 1. Kwestia wielości kanałów dystrybucji przy zawieraniu jednej umowy ubezpieczenia
 2. Kwestia dopuszczalności różnego traktowania przez ubezpieczyciela dystrybutorów w różnych kanałach
 3. Zasady przeprowadzania analizy potrzeb klienta (i jej efektywność) w poszczególnych kanałach dystrybucji
 4. Zasady informowania klienta o produkcie w różnych kanałach dystrybucji
 5. Standardy obsługi klienta w różnych kanałach dystrybucji
 6. Wsparcie ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych przez dystrybutora w różnych kanałach dystrybucji
 7. Udział dystrybutora w postępowaniu likwidacyjnym w różnych kanałach dystrybucji
 8. Udział dystrybutora w postępowaniu reklamacyjnym w różnych kanałach dystrybucji

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: