Obowiązki wobec klienta

Termin:

19 maja 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Klient pozostaje w centrum uwagi działalności ubezpieczycieli i dystrybutorów ubezpieczeń. Prawo nakłada na ubezpieczycieli i na dystrybutorów mnóstwo obowiązków, których klient jest beneficjentem. Ich wykonywanie staje się jednak niezwykle trudne, bo nie jest łatwo ustalić, kiedy obowiązki obciążają ubezpieczyciela, kiedy zaś dystrybutora i kto na danym etapie jest czyim jest klientem. O zawiłych regułach dotyczących obowiązków wobec poszukujących ochrony, ubezpieczających, ubezpieczonych, poszkodowanych i uposażonych mówić będzie w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Obowiązki dystrybutora wobec klienta
 • Obowiązki ubezpieczyciela wobec klienta
 • Obowiązki przedkontraktowe, obsługowe, likwidacyjne, reklamacyjne
 • Obowiązki w ubezpieczeniach na cudzy rachunek
 • Wpływ zaniedbań po stronie klienta na obowiązki ubezpieczyciela i dystrybutora

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 19 maja, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta


 1. Kto i kiedy jest klientem ubezpieczyciela? (odpowiedzi odnoszące się do: poszukującego ochrony, ubezpieczającego, ubezpieczonego, poszkodowanego, uposażonego)
 2. Kto i kiedy jest klientem dystrybutora? (odpowiedzi odnoszące się do: poszukującego ochrony, ubezpieczającego, ubezpieczonego, poszkodowanego, uposażonego)
 3. Obowiązki dystrybutora wobec klienta
 4. Obowiązki ubezpieczyciela wobec klienta
 5. Możliwość przeniesienia ciężaru obowiązków wobec klienta z ubezpieczyciela na dystrybutora
 6. Możliwość przeniesienia obowiązków wobec klienta z dystrybutora na ubezpieczyciela
 7. Obowiązki przedkontraktowe dystrybutora
 8. Obowiązki przedkontraktowe ubezpieczyciela
 9. Obowiązki obsługowe dystrybutora
 10. Obowiązki obsługowe ubezpieczyciela

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta


 1. Obowiązki dystrybutora w ubezpieczeniach na cudzy rachunek (zwłaszcza grupowych)
 2. Obowiązki ubezpieczyciela w ubezpieczeniach na cudzy rachunek (zwłaszcza grupowych)
 3. Obowiązki likwidacyjne ubezpieczyciela
 4. Obowiązki likwidacyjne dystrybutora
 5. Obowiązki reklamacyjne ubezpieczyciela
 6. Obowiązki reklamacyjne dystrybutora
 7. Wpływ zaniedbań po stronie klienta na obowiązki ubezpieczyciela
 8. Wpływ zaniedbań po stronie klienta na obowiązki dystrybutora

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Wyłączenia odpowiedzialności - ustalanie, redagowanie, interpretacja, znaczenie dla dystrybutora

Ryzyka wojenne a odpowiedzialność uczestników towarowego łańcucha transportowego - problemy prawno-ubezpieczeniowe

21 kluczowych pytań o APK

Wojna a ubezpieczenia

 

Newsletter: