Przegląd produktu

Termin:

27 września 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń obowiązuje już od dawna. Produkty ubezpieczeniowe, które zostały stworzone (lub choćby zweryfikowane) pod jej rządami, także osiągnęły już pewien stopień dojrzałości. Konieczna jest więc intensyfikacja prac dotyczących przeglądów produktów, ich modyfikacji, skorygowania błędów, dostosowania do nowych regulacji prawnych i realiów ekonomicznych.
O tym, w jaki sposób twórcy produktów ubezpieczeniowych powinni wypełniać swe obowiązki dotyczące przeglądów produktu mowa będzie podczas seminarium prowadzonego przez prof. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Pozyskiwanie informacji o funkcjonowaniu produktu od dystrybutorów
 • Informacje o produkcie wynikające z doświadczeń likwidacyjnych i postępowań sądowych
 • Błędy w dokonywaniu analizy potrzeb i wymagań klienta
 • Identyfikacja błędów systemowych
 • Identyfikacja nieprawidłowości i sposób reagowania na nie przez twórcę produktu

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 27 września (wtorek)
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Przegląd produktu ubezpieczeniowego


 1. Podstawy prawne procesu przeglądu produktu ubezpieczeniowego - ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, rekomendacji KNF dot. zarządzania produktem i wyjaśnienia EIOPA
 2. Pozyskiwanie informacji o funkcjonowaniu produktu od dystrybutorów
 3. Informacje o produkcie wynikające z doświadczeń likwidacyjnych
 4. Informacje o produkcie pozyskane w czasie postępowań sądowych
 5. Rekomendacje KNF, stanowiska Rzecznika Finansowego a identyfikacja wad produkty
 6. Badanie adekwatności ustalenia rynku docelowego (targetu) dla produktu ubezpieczeniowego
 7. Badanie właściwego ustalenia cech klientów wchodzących w skład rynku docelowego
 8. Wnioski ze stwierdzonych przypadków missellingu
 9. Weryfikacja założeń dotyczących wiedzy, doświadczenia i percepcji klientów z grupy docelowej
 10. Błędy w treści ustandaryzowanego dokumentu o produkcie ubezpieczeniowym (IPID)
 11. Błędy w skorowidzu OWU
 12. Błędy w treści OWU
 13. Błędy w treści polisy, wnioskopolisy, certyfikatu ubezpieczeniowego, legitymacji ubezpieczeniowej

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Przegląd produktu ubezpieczeniowego


 1. Problem jednoznaczności, zrozumiałości, prostego języka
 2. Błędy w wyborze kanałów i sposobów dystrybucji
 3. Błędy w dokonywaniu analizy potrzeb i wymagań klienta
 4. Błędy w ustaleniu zasad wynagradzania dystrybutorów ubezpieczeń i pracowników wykonujących czynności dystrybucyjne
 5. Błędy w likwidacji szkód
 6. Błędy w zasadach przyjmowania, rozpatrywania i odpowiadania na reklamacje
 7. Komunikacja między twórcą produktu ubezpieczeniowego a jego dystrybutorem
 8. Identyfikacja błędów systemowych
 9. Identyfikacja nieprawidłowości i sposób reagowania na nie przez twórcę produktu ubezpieczeniowego (obowiązek periodycznej weryfikacji prawidłowości funkcjonowania produktu ubezpieczeniowego, obowiązek weryfikacji ad hoc, kryteria identyfikacji nieprawidłowości, kanały przekazywania informacji o nieprawidłowościach, reakcja na zidentyfikowane nieprawidłowości - dostosowania produktu)
 10. Raportowanie błędów i ich archiwizacja
 11. Odpowiedzialność twórcy produktu ubezpieczeniowego za nieprawidłowości na etapie jego przeglądu

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: