Twórca produktu a dystrybutor - procedury

Termin:

Nowy termin - 16 lutego 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

UWAGA! Zmiana terminu!
Nowy termin - 16 lutego


Niedocenianym i nie zawsze zauważanym aspektem dystrybucji ubezpieczeń jest współpraca między twórcą produktu ubezpieczeniowego i dystrybutorem ubezpieczeń. O jej konieczności przypomniała niedawno Komisja Nadzoru Finansowego. Szczegółowe, praktyczne omówienie procedur współpracy twórcy produktu i dystrybutora oraz zakresu i sposobu dokonywania wymiany informacji między tymi podmiotami będzie przedmiotem seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Pojęcie produktu i twórcy produktu ubezpieczeniowego
 • Procedura uzyskiwania przez agenta wyłącznego/multiagencta/brokera informacji o produkcie, procesie jego zatwierdzania i wprowadzonych przez twórcę zmianach
 • Rola twórcy produktu w zapewnieniu dystrybutorowi rzetelnej wiedzy o produkcie ubezpieczeniowym
 • Przekazywanie twórcy produktu przez dystrybutora spostrzeżeń o sposobie funkcjonowania produktu ubezpieczeniowego w praktyce dystrybucyjnej
 • Zasady formułowania procedur wewnętrznych u twórcy produktu i dystrybutora ubezpieczeń dotyczących zarządzania produktem ubezpieczeniowym
 • Dokumentowanie i archiwizacja współpracy między twórcą produktu i dystrybutorem

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 16 lutego, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Procedury współpracy twórcy produktu i dystrybutora ubezpieczeń


 1. Pojęcie produktu i twórcy produktu ubezpieczeniowego
 2. Umowa ubezpieczenia, oparta o produkt ubezpieczeniowy
 3. Umowa ubezpieczenia "szyta na miarę", która nie opiera się o produkt ubezpieczeniowy
 4. Modyfikacja produktu ubezpieczeniowego celem zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia
 5. Zakład ubezpieczeń jako twórca produktu
 6. Agent wyłączny jako twórca produktu
 7. Multiagent jako twórca produktu
 8. Broker jako twórca produktu
 9. Procedura uzyskiwania przez agenta wyłącznego informacji o produkcie, procesie jego zatwierdzania i wprowadzonych przez twórcę zmianach
 10. Procedura uzyskiwania przez multiagenta informacji o produkcie, procesie jego zatwierdzania i wprowadzonych przez twórcę zmianach
 11. Procedura uzyskiwania przez brokera informacji o produkcie, procesie jego zatwierdzania i wprowadzonych przez twórcę zmianach

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Procedury współpracy twórcy produktu i dystrybutora ubezpieczeń


 1. Procedura wewnętrzna dystrybutora ubezpieczeń związana z analizą informacji o produkcie ubezpieczeniowym i zasadach ich wykorzystania w procesie dystrybucji ubezpieczeń
 2. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym a analiza potrzeb i wymagań klienta
 3. Rola twórcy produktu w zapewnieniu dystrybutorowi rzetelnej wiedzy o produkcie ubezpieczeniowym
 4. Sposób zachowania dystrybutora w przypadku braku dostępu do wiedzy o produkcie ubezpieczeniowym
 5. Przekazywanie twórcy produktu przez dystrybutora spostrzeżeń o sposobie funkcjonowania produktu ubezpieczeniowego w praktyce dystrybucyjnej
 6. Reakcja twórcy produktu na informacje o funkcjonowaniu produktu
 7. Zasady zawierania porozumień między dystrybutorem a twórcą produktu dotyczących wymiany informacji o cechach i funkcjonowaniu produktu ubezpieczeniowego
 8. Zasady formułowania procedur wewnętrznych u twórcy produktu i dystrybutora ubezpieczeń dotyczących zarządzania produktem ubezpieczeniowym
 9. Dokumentowanie i archiwizacja współpracy między twórcą produktu i dystrybutorem
 10. Sankcje KNF za niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z procesem zarządzania produktem ubezpieczeniowym

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: