Umowa - procedura zawierania

Termin:

1 grudnia 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, dotyczące procedury zawierania umowy ubezpieczenia służy wskazaniu i omówieniu działań ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych na etapie pozyskiwania klientów, zdobywania informacji o ryzyku, redagowania treści umowy i przekazywania wzorca umownego.
Ustawy: o dystrybucji ubezpieczeń, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wprowadziły w tym zakresie wiele istotnych zmian mających na celu poprawę położenia ubezpieczających i ubezpieczonych. Zmieniły się zadania ubezpieczyciela, dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne. Ewentualne zaniedbania mogą mieć skutki nadzorcze i cywilne. Konieczna jest więc głęboka analiza tych przepisów na tle obowiązujących od lat reguł zawierania umowy ubezpieczenia wynikających z Kodeksu cywilnego.

Kluczowe zagadnienia


 • Oferta ubezpieczenia i jej przyjęcie
 • Umowa indywidualna a wzorzec
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia a początek ochrony ubezpieczeniowej
 • Umowy ubezpieczenia zawierane przez Internet/telefon
 • Doręczanie ogólnych warunków ubezpieczenia

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 1 grudnia, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Procedura zawierania umowy ubezpieczenia


 1. Badanie, czy potencjalny klient należy do grupy docelowej danego produktu ubezpieczeniowego
 2. Umowa indywidualnie negocjowana - reguły redagowania treści, skutki wad w treści kontraktu
 3. Umowa indywidualna a wzorzec
 4. Oferta ubezpieczenia i jej przyjęcie
 5. Chwila zawarcia umowy ubezpieczenia
 6. Zakres pełnomocnictwa agenta ubezpieczeniowego a ważność zawartej umowy ubezpieczenia
 7. Nieważność umowy ubezpieczenia
 8. Objęcie umową ubezpieczenia okresu poprzedzającego jej zawarcie
 9. Doręczanie ogólnych warunków ubezpieczenia ubezpieczającemu
 10. Doręczanie ogólnych warunków ubezpieczenia ubezpieczonemu

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Procedura zawierania umowy ubezpieczenia


 1. Udostępnianie ogólnych warunków ubezpieczenia w przypadku umów niekonsumenckich
 2. Doręczanie ubezpieczonemu skorowidza o.w.u. (za pośrednictwem ubezpieczającego)
 3. Udzielanie informacji o procedurze reklamacyjnej
 4. Pytania zadane przez ubezpieczyciela w formularzu lub innych pismach
 5. Informacje o ryzyku zdobyte z innego źródła niż stworzony przez ubezpieczyciela formularz lub inne pisma
 6. Zawarcie umowy ubezpieczenia a początek ochrony ubezpieczeniowej
 7. Umowy ubezpieczenia zawierane przez Internet/telefon
 8. Rola dokumentu ubezpieczenia (polisy) w procedurze zawierania umowy ubezpieczenia
 9. Działanie klauzul prolongacyjnych w umowach ubezpieczeń dobrowolnych
 10. Umowa ubezpieczenia zawierana w trybie przetargowym

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

 

Newsletter: