Ryzyka wojenne w łańcuchu transportowym

Termin:

26 kwietnia 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ostatnie wydarzenia pokazały, jak wielki wpływ na gospodarkę światową mają działania wojenne. Zmuszeni jesteśmy mierzyć się z okolicznościami, które do tej pory jawiły się jako odległe i w kontekście Europy pozostające w sferze raczej historycznej. Prowadzone działania wojenne oddziałały wszak silnie nie tylko na ceny usług transportowych, na ich dostępność, ale również zagroziły bytowi pozostających w transporcie ładunków. Czy ich utrata lub uszkodzenie zawsze obciążać będzie gestorów tych ładunków, czy też są w takich przypadkach prawne możliwości dochodzenia roszczeń od przewoźników bądź ubezpieczycieli, temu poświęcone będzie seminarium, prowadzone przez radcę prawnego Beatę Janicką.

Kluczowe zagadnienia


 • Ryzyka wojenne a siła wyższa
 • Ryzyka wojenne a odpowiedzialność przewoźników różnych gałęzi transportu
 • Umowne wyłączenia odpowiedzialności przewoźników
 • Ryzyka wojenne a ubezpieczenie OCS i OCPD
 • Ryzyka wojenne a ubezpieczenie cargo
 • Ryzyka wojenne a odpowiedzialność za opóźnienie w przewozie

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 26 kwietnia, wtorek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Ryzyka wojenne a odpowiedzialność uczestników towarowego łańcucha transportowego - problemy prawno-ubezpieczeniowe


 1. Stan wojny, stan wojenny i in. a faktycznie prowadzone działania wojenne (ryzyka wojenne) - zakres pojęciowy, regulacje prawne
 2. Ryzyka wojenne a siła wyższa
 3. Ryzyka wojenne a odpowiedzialność przewoźników różnych gałęzi transportu
  3.1. odpowiedzialność przewoźnika morskiego a ryzyka wojenne
  3.2. odpowiedzialność przewoźnika lotniczego a ryzyka wojenne
  3.3. odpowiedzialność przewoźnika kolejowego a ryzyka wojenne
  3.4. odpowiedzialność przewoźnika drogowego a ryzyka wojenne
  - zasada ryzyka/ zasada winy domniemanej
  - wpływ instrukcji nadawcy na zakres odpowiedzialności przewoźnika
  - ryzyka wojenne a przesłanki egzoneracyjne na gruncie Konwencji CMR
 4. Umowne wyłączenia odpowiedzialności przewoźników różnych gałęzi transportu
 5. Ryzyka wojenne a ubezpieczenie OCS i OCPD
  - przykłady klauzul
  - okoliczności angażujące odpowiedzialność ubezpieczyciela OC

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Ryzyka wojenne a odpowiedzialność uczestników towarowego łańcucha transportowego - problemy prawno-ubezpieczeniowe


 1. Ryzyka wojenne a ubezpieczenie cargo
  1.1. Instytutowe Klauzule Ładunkowe
  1.2. Insitute War Clauses
  1.3. OWU i postanowienia umów ubezpieczenia
  1.4. Global Cargo Watch List
 2. Regres ubezpieczeniowy ubezpieczyciela cargo względem przewoźnika w kontekście ryzyk wojennych
 3. Ryzyka wojenne a odpowiedzialność za opóźnienie w przewozie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Federation Internationale des Associasions de Transitaires et Assimiles). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: