Wyłączenia odpowiedzialności

Termin:

11 maja 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy określonego ryzyka. Musi mieć więc wyraźne, precyzyjnie określone granice. W warunkach ubezpieczenia konieczne jest ustalenie wyłączeń odpowiedzialności. O tym w jaki sposób można to skutecznie czynić i o tym jak wielkie znaczenie mają wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej w procesie tworzenia produktu ubezpieczeniowego i jego dystrybucji mówić będzie prof. dr hab. Marcin Orlicki w czasie seminarium poświęconego temu tematowi.

Kluczowe zagadnienia


 • Umowne określenie zakresu ubezpieczenia (ryzyka nazwane i all risks)
 • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela a sankcje gospodarcze
 • Interpretacja postanowień służących wyłączeniu odpowiedzialności
 • Wyłączenia odpowiedzialności a ustalenie docelowej grupy klientów
 • Wyłączenia odpowiedzialności w kontekście analizy potrzeb i wymagań klienta

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 11 maja, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Wyłączenia odpowiedzialności - ustalanie, redagowanie, interpretacja, znaczenie dla dystrybutora


 1. Ochrona ubezpieczeniowa - pojęcie, zakres, ograniczenia, wyłączenia
 2. Ustawowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 3. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z definicji przyjętych w OWU/umowie
 4. Umowne określenie zakresu ubezpieczenia (ryzyka nazwane)
 5. Umowne określenie zakresu ubezpieczenia (all risks)
 6. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela a sankcje gospodarcze (w kontekście wojny na Ukrainie)
 7. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z cech ubezpieczającego/ubezpieczonego (wyłączenia statusowe)
 8. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z cech przedmiotu ubezpieczenia (wyłączenia statyczne)
 9. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące sposobu zachowania się ubezpieczającego/ubezpieczonego (wyłączenia dynamiczne - behawioralne)
 10. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z przewidzianych w OWU/umowie powinności ubezpieczeniowych
 11. Prexisting conditions
 12. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące szczególnych okoliczności wypadku ubezpieczeniowego

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Wyłączenia odpowiedzialności - ustalanie, redagowanie, interpretacja, znaczenie dla dystrybutora


 1. Wyłączenia terytorialne
 2. Wyłączenia wojenne
 3. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z faktu niezapłacenia lub opóźnienia w płatności składki ubezpieczeniowej
 4. Jednoznaczne sformułowanie postanowień służących wyłączeniu odpowiedzialności
 5. Zrozumiałe sformułowanie postanowień służących wyłączeniu odpowiedzialności
 6. Interpretacja postanowień służących wyłączeniu odpowiedzialności
 7. Wyłączenia odpowiedzialności a problem dyskryminacji
 8. Wyłączenia odpowiedzialności a ustalenie docelowej grupy klientów przez twórcę produktu ubezpieczeniowego
 9. Wyłączenia odpowiedzialności w kontekście analizy potrzeb i wymagań klienta (wyłączenie ochrony, która jest klientowi potrzebna lub której wymaga)
 10. Wyłączenia odpowiedzialności w treści ustandaryzowanej informacji o produkcie ubezpieczeniowym
 11. Wyłączenia odpowiedzialności w treści skorowidza ogólnych warunków ubezpieczenia

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: