ESG

Termin:

21 lipca 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wojna i kryzys energetyczny powodują, że w zmieniony sposób postrzegamy czynniki zrównoważonego rozwoju. ESG nie umarło, choć bez wątpienia zmieniło swój kształt. Ochrona klimatu i środowiska nie przestaje być ważna. Pamiętać jednak trzeba, że ESG to również ochrona ludzi, których wojna wygnała z domu i ojczyzny, a także tych, którzy zagrożeni są ubóstwem i głodem.
ESG trzeba traktować na poważnie, choć zarazem przy uwzględnieniu wszystkich ograniczeń, które wynikają z kryzysowej sytuacji gospodarczej i społecznej. Nowe spojrzenie na czynniki zrównoważonego rozwoju określa kształt działań ubezpieczycieli oraz dystrybutorów ubezpieczeń.
W czasie seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego wskazane zostaną wymagania legislacyjne dotyczące prowadzenia działalności dystrybucyjnej przy uwzględnianiu czynników ESG - od etapu projektowania produktu ubezpieczeniowego aż do momentu zawarcia umowy ubezpieczenia. oraz te, które dotyczą praktycznych aspektów prowadzenia działalności dystrybucyjnej - przez zakłady ubezpieczeń, agentów wyłącznych, multiagentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Kluczowe zagadnienia


 • Czynniki ESG w działalności ubezpieczeniowej i dystrybucyjnej
 • Pojęcie "preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju"
 • Testowanie i monitorowanie produktu w związku z kryteriami zrównoważonego rozwoju
 • Konflikt czynników ESG i ranga poszczególnych czynników
 • Przykładowe rozwiązania ESG w warunkach ubezpieczenia

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 21 lipca, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

ESG w dystrybucji ubezpieczeń


 1. Europejski "ZIELONY ŁAD" a działalność ubezpieczeniowa i dystrybucyjna
 2. Czynniki ESG w działalności ubezpieczeniowej i dystrybucyjnej
 3. Pojęcie "czynników zrównoważonego rozwoju"
 4. Zakres stosowania Taksonomii
 5. Pojęcie "preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju"
 6. Zmiany w zasadach dystrybucji oraz dotyczące wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń
 7. Określanie rynku docelowego produktu ubezpieczeniowego z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju
 8. ESG - w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
 9. ESG - w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów ochronnych

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

ESG w dystrybucji ubezpieczeń


 1. Obowiązek opracowania i wprowadzania do obrotu produktów ubezpieczeniowych, które odpowiadają potrzebom, cechom i celom klientów z rynku docelowego, w tym celom związanym ze zrównoważonym rozwojem
 2. Testowanie produktu w związku z kryteriami zrównoważonego rozwoju
 3. Monitoring produktu w związku z kryteriami zrównoważonego rozwoju
 4. Przekazywanie dystrybutorom informacji, które pozwalają im na określenie klientów, w odniesieniu do których produkt ubezpieczeniowy odpowiada ich potrzebom, celom i cechom związanym ze zrównoważonym rozwojem
 5. Sposób przestawiania czynników ESG
 6. Konflikt czynników ESG i ranga poszczególnych czynników
 7. Przykładowe rozwiązania ESG w warunkach ubezpieczenia
 8. Rozwiązania ESG w ubezpieczeniach obowiązkowych
 9. Rozwiązania ESG w poszczególnych grupach produktów ubezpieczeniowych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: