Grupowe

Termin:

8 marca 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia grupowe od wielu lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. W formule ubezpieczenia grupowego zawierane są zarówno ubezpieczenia osobowe, jak i ubezpieczenia majątkowe.
W ostatnich latach coraz bardziej obszerne są również regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń grupowych - w szczególności związane z ochroną ubezpieczonych oraz wynagrodzeniem ubezpieczających. O wszystkich ważnych aspektach ubezpieczeń grupowych mówić będzie prof. dr hab. Marcin Orlicki w czasie prowadzonego przez siebie seminarium.

Kluczowe zagadnienia


 • Uzyskiwanie informacji o ryzyku od ubezpieczającego i ubezpieczonego
 • Doręczanie ubezpieczonemu ogólnych warunków ubezpieczenia
 • Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach grupowych
 • Wynagradzanie ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 • Ubezpieczenie grupowe w formule grupy otwartej

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 8 marca, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Ubezpieczenia grupowe


 1. Ubezpieczenia grupowe jako ubezpieczenia na cudzy rachunek
 2. Odmiany ubezpieczeń grupowych
 3. Status ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 4. Status ubezpieczonego w ubezpieczeniach grupowych
 5. Kwestia powiązania ubezpieczającego z ubezpieczonym jako przesłanki ubezpieczenia na cudzy rachunek
 6. Identyfikacja "klienta" dystrybutora w ubezpieczeniach grupowych
 7. "Przystąpienie" ubezpieczonego do ubezpieczenia
 8. "Wystąpienie" ubezpieczonego z ubezpieczenia
 9. Uzyskiwanie informacji o ryzyku od ubezpieczającego i ubezpieczonego
 10. Prawo ubezpieczonego do informacji o warunkach umowy
 11. Doręczanie ubezpieczonemu ogólnych warunków ubezpieczenia (i konsekwencje ich niedoręczenia)
 12. Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach grupowych
 13. Roszczenie o zapłatę składki w ubezpieczeniach grupowych

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Ubezpieczenia grupowe


 1. Wynagradzanie ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 2. Finansowanie składki przez ubezpieczonego
 3. Obowiązki ubezpieczającego wobec ubezpieczonego
 4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec ubezpieczającego i wobec ubezpieczonego
 5. Prawo ubezpieczonego do świadczenia od ubezpieczyciela
 6. Obowiązki i powinności ubezpieczeniowe spełniane przez ubezpieczonego
 7. Ochrona ubezpieczonego przed klauzulami abuzywnymi
 8. Zgoda ubezpieczonego na świadczenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie
 9. Ubezpieczenie grupowe w formule grupy otwartej
 10. Ubezpieczenia grupowe pracowników i członków ich rodzin
 11. Ubezpieczenie grupowe członków stowarzyszeń i samorządów zawodowych
 12. Ubezpieczenia obowiązkowe w formule grupowej
 13. Ubezpieczenia grupowe w ramach bancassurance

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: