Leasing a ubezpieczenia

Termin:

17 maja 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia związane z leasingiem pojazdów są wyzwaniem dla ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych. Są one jednak również atrakcyjnym źródłem składki oraz przychodów pośredników. Konieczne jest więc podjęcie starań, aby model biznesowy ubezpieczeń powiązanych z leasingiem pojazdów był rentowny, a zarazem zgodny z obowiązującym prawem i interesem klientów. Kwestie te (w kontekście orzecznictwa sądowego oraz stanowisk KNF) zostaną szeroko, szczegółowo i praktycznie przedstawione przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego w czasie prowadzonego przez niego seminarium.

Kluczowe zagadnienia


 • Umowa generalna dotycząca zasad zawierania umów ubezpieczenia
 • Role finansującego w kontekście ubezpieczenia
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta
 • Podmiot powiązany z finansującym jako dystrybutor ubezpieczeń

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 17 maja, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Leasing pojazdów a ubezpieczenia


 1. Umowa leasingu
 2. Typy leasingu
 3. Leasing pojazdu
 4. Umowa generalna dotycząca zasad zawierania umów ubezpieczenia
 5. Ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu leasingowanego
 6. Ubezpieczenia AC pojazdu leasingowanego
 7. Ubezpieczenia NNW i Ass w kontekście leasingu pojazdu
 8. Role finansującego w kontekście ubezpieczenia:
  a) Finansujący jako dystrybutor ubezpieczeń (agent, broker)
  b) Finansujący jako ubezpieczający
  c) Finansujący jako podmiot, który zastrzega dla siebie prawo "akceptowania" lub też "weryfikowania" prawidłowości umów ubezpieczenia przez korzystającego (gdy są to umowy zawarte z ubezpieczycielem, który nie jest "rekomendowany" przez finansującego)
  d) Finansujący jako podmiot, który zastrzega dla siebie wyłączność serwisu naprawy pojazdu po jego uszkodzeniu

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Leasing pojazdów a ubezpieczenia


 1. Analiza potrzeb i wymagań klienta w kontekście ubezpieczeń związanych z leasingiem pojazdu
 2. Postanowienia umowy leasingu dotyczące ubezpieczenia
 3. Podmiot powiązany z finansującym jako dystrybutor ubezpieczeń
 4. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu będącego przedmiotem leasingu
 5. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu wypłacane z ubezpieczenia OC PPM - w kontekście leasingu pojazdów
 6. Możliwości dochodzenia przez finansującego w umowie leasingu roszczeń odszkodowawczych związanych z ubytkiem wartości handlowej pojazdu
 7. Wypowiedzenie umowy OC PPM przez korzystającego po wykupie pojazdu

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: