OC ppm - kontrowersje

Termin:

2 marca 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Rok 2023 będzie trudny i zarazem ciekawy dla wszystkich, których praca jest związana z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Poważnym problemem jest zamieszanie wokół rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, które w wielu miejscach są sprzeczne z orzecznictwem SN. Zakłady ubezpieczeń muszą więc zdecydować: iść za KNF czy SN? Trudności będą związane również z najpoważniejszą od lat nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Na nowo zdefiniowano w niej pojęcia "pojazd mechaniczny" oraz "ruch pojazdu". Szczególnym problemem będzie jednak niejednoznaczne ustalenie sposobu wprowadzania nowych sum gwarancyjnych. O problemach i praktycznych sposobach ich rozwiązywania mówić będzie w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Upusty i rabaty przy kalkulacji kosztów naprawy pojazdu
 • Kompleksowa usługa likwidacji szkody komunikacyjnej
 • Ugoda ubezpieczyciela z poszkodowanym
 • Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
 • Zasady wprowadzania nowej wysokości sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC PPM

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 2 marca, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Kontrowersje wokół ubezpieczenia OC PPM - wątpliwości związane z rekomendacjami KNF oraz projektem zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych


 1. Moc wiążąca rekomendacji KNF (zasada "zastosuj lub wyjaśnij") - skutki deklaracji niestosowania rekomendacji przez ubezpieczyciela
 2. Deklarowane cele rekomendacji (konsekwencje braku wyraźnego celu rekomendacji)
 3. Q&A KNF - moc obowiązująca, zasady stosowania wskazówek organu nadzoru
 4. Materia nadzorcza a materia prywatnoprawna interpretowana przez sądy
 5. Zasady akceptowania kosztów naprawy ustalonych według cen stosowanych na rynku lokalnym - wg rekomendacji KNF i według orzeczeń sądowych
 6. Upusty i rabaty przy kalkulacji kosztów naprawy pojazdu - wg rekomendacji KNF i według orzeczeń sądowych

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Kontrowersje wokół ubezpieczenia OC PPM - wątpliwości związane z rekomendacjami KNF oraz projektem zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych


 1. Koszty najmu pojazdu zastępczego - rekomendacji KNF i według orzeczeń sądowych
 2. Kompleksowa usługa likwidacji szkody komunikacyjnej - rekomendacji KNF i według orzeczeń sądowych
 3. Ugoda ubezpieczyciela z poszkodowanym - rekomendacji KNF i według orzeczeń sądowych
 4. Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: pojęcie "pojazdu mechanicznego", zniesienie obowiązku ubezpieczenia pojazdów wolnobieżnych
 5. Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: pojęcie "ruchu pojazdu" - "ruch mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody" a "ruch pojazdu mechanicznego"
 6. Zasady wprowadzania nowej wysokości sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC PPM

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: