OC PPM - problemy 2023/2024

Termin:

1 grudnia 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W dniu 23 grudnia 2023 r. mija termin, w którym ustawodawcy krajowi powinni implementować dyrektywę 2021/2118 dotyczącą obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM. Wszystko wskazuje na to, że polski ustawodawca nie zdąży tego zrobić. Nadchodzi więc czas ciekawych prawniczo, a zarazem trudnych praktycznie rozstrzygnięć dotyczących tego, kogo, w jakim zakresie i według jakich zasad obejmować będzie ubezpieczenie OC PPM od dnia 23.12.2023 do dnia implementacji dyrektywy. Dodatkowym elementem zaciemniającym sytuację jest trwający od lat spór między TSUE a polskim Sądem Najwyższym o zakres pojęcia "ruch pojazdu" oraz stwierdzone nieprawidłowości w metodzie wprowadzania do polskiego prawa podwyższonych sum gwarancyjnych. O praktycznych sposobach radzenia sobie z prawniczym chaosem, który wynika z opóźnienia w implementacji dyrektywy opowie w prowadzonym przez siebie seminarium prof. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Nowe sumy gwarancyjne od 23.12.2023?
 • Ruch pojazdu - funkcja komunikacyjna - sprzeczne ujęcia TSUE i SN
 • Praktyka dystrybucji ubezpieczenia OC odnoszącego się do pojazdów wolnobieżnych
 • Pokrycie ubezpieczeniowe odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdu w ramach działań związanych ze sportem motorowym

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 1 grudnia, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024


 1. Problem z wdrożeniem dyrektywy 2021/2118 z dnia 24 listopada 2021 r.
 2. Nowe sumy gwarancyjne od 23.12.2023?
 3. Nowy sposób wprowadzania nowych sum gwarancyjnych
 4. Ruch pojazdu - funkcja komunikacyjna - sprzeczne ujęcia TSUE i SN
 5. Ruch pojazdu według znowelizowanej dyrektywy

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024


 1. Wpływ znowelizowanej (ale nie implementowanej) dyrektywy na praktykę likwidacji szkód, które nie wynikają z ruchu pojazdu
 2. Praktyka dystrybucji ubezpieczenia OC odnoszącego się do pojazdów wolnobieżnych
 3. Pokrycie ubezpieczeniowe odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdu w ramach działań związanych ze sportem motorowym
 4. Odpowiedzialność Skarbu Państwa wobec poszkodowanych za szkody wynikłe z opóźnienia w implementacji dyrektywy
 5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa wobec ubezpieczycieli za szkody wynikłe z opóźnienia w implementacji dyrektywy

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: