OC PPM - nowości prawne

Termin:

13 stycznia 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ostatnie lata to czas niezwykłej aktywności ustawodawcy i sądów w zakresie tworzenia nowego prawa dotyczącego zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w obowiązkowym ubezpieczeniu OC PPM. W czasie seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki szczegółowo i praktycznie omówi główne kierunki zmian orzeczniczych i legislacyjnych, które odnoszą się do zakresu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kluczowe zagadnienia


 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
 • Koszty najmu pojazdu zastępczego
 • Kontrowersje dotyczące pokrywania przez ubezpieczyciela kosztów mandatów i grzywien
 • Kontrowersje dotyczące pokrywania przez ubezpieczyciela kosztów skonfiskowanego pojazdu
 • Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela a rekomendacje KNF

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 13 stycznia, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w obowiązkowym ubezpieczeniu OC PPM - nowości orzecznicze i legislacyjne: suma gwarancyjna, zadośćuczynienia, koszty opieki, koszty usunięcia pozostałości po wypadku, mandaty, konfiskata pojazdu


 1. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu
 2. Odpowiedzialność kierującego
 3. Odpowiedzialność innych osób (w szczególności pasażera pojazdu)
 4. Zakres kwotowy odpowiedzialności - nowe ujęcie i wysokość sum gwarancyjnych
 5. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
 6. Zadośćuczynienie za cierpienie wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
 7. Zadośćuczynienie w przypadku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby bliskiej

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w obowiązkowym ubezpieczeniu OC PPM - nowości orzecznicze i legislacyjne: suma gwarancyjna, zadośćuczynienia, koszty opieki, koszty usunięcia pozostałości po wypadku, mandaty, konfiskata pojazdu


 1. Koszty nieodpłatnej opieki nad osobą bliską
 2. Koszty usunięcia pozostałości po wypadku
 3. Koszty najmu pojazdu zastępczego
 4. Kontrowersje dotyczące pokrywania przez ubezpieczyciela kosztów mandatów i grzywien
 5. Kontrowersje dotyczące pokrywania przez ubezpieczyciela kosztów skonfiskowanego pojazdu
 6. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela a rekomendacje KNF

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: