Twórca produktu

Termin:

12 maja 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Jednym z najistotniejszych (choć nie zawsze dostrzeganych) aspektów regulacji prawnej dystrybucji ubezpieczeń jest nałożenie na twórcę produktu ubezpieczeniowego szeregu obowiązków dotyczących właściwego kształtowania produktu oraz współpracy z dystrybutorami. Jeśli twórca produktu nie wykona właściwie obciążających go obowiązków, dystrybutor pozbawiony jest możliwości właściwej obsługi klienta, w szczególności zaś odpowiedniego przeanalizowania jego potrzeb i wymagań. W czasie seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego analizie poddane zostaną obowiązki twórców produktów ubezpieczeniowych oraz sposoby współpracy twórców produktów z dystrybutorami pozwalające na prawidłowe ukształtowanie procesu dystrybucji ubezpieczeń.

Kluczowe zagadnienia


 • Twórca produktu ubezpieczeniowego - identyfikacja
 • Outsourcing przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych
 • Obowiązki twórcy produktu
 • Porozumienia dystrybucyjne twórców produktów i dystrybutorów
 • Monitorowanie działania produktu po jego wprowadzeniu do obrotu

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 12 maja, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego


 1. Istota pojęcia produktu ubezpieczeniowego
 2. Indywidualnie kształtowane umowy ubezpieczenia a pojęcie produktu
 3. Ubezpieczenia obowiązkowe a pojęcie produktu
 4. Kwestia uznawania dostosowań produktu do potrzeb klienta (np. poprzez użycie klauzul brokerskich) za nowy produkt
 5. Pakiet ubezpieczeń jako produkt ubezpieczeniowy
 6. Twórca produktu ubezpieczeniowego - identyfikacja
 7. Koasekuracja a określenie twórcy produktu ubezpieczeniowego
 8. Outsourcing przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych
 9. Pośrednik ubezpieczeniowy jako twórca produktu ubezpieczeniowego
 10. Elementy produktu ubezpieczeniowego - decyzje twórcy odnoszące się do poszczególnych aspektów produktu ubezpieczeniowego
 11. Obowiązki twórcy produktu dotyczące określenia docelowej grupy klientów
 12. Obowiązki twórcy produktu dotyczące redagowania dokumentów służących zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia
 13. Obowiązki twórcy produktu dotyczące kształtowania aspektów aktuarialnych, reasekuracyjnych i finansowych produktu ubezpieczeniowego
 14. Obowiązki twórcy produktu dotyczące określania strategii dystrybucji produktu
 15. Obowiązki twórcy produktu dotyczące określania zasad polityki informacyjnej i reklamowej dotyczącej produktu

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego


 1. Obowiązki twórcy produktu dotyczące aspektów ESG produktu ubezpieczeniowego
 2. Dystrybucja produktu podejmowana przez jego twórcę
 3. Zasady współpracy twórcy produktu (zakładu ubezpieczeń) z własną siecią agencyjną
 4. Zasady współpracy twórcy produktu (zakładu ubezpieczeń) z multiagentami
 5. Zasady współpracy twórcy produktu (zakładu ubezpieczeń) z brokerami ubezpieczeniowymi
 6. Porozumienia dystrybucyjne twórców produktów i dystrybutorów
 7. Weryfikacja prawidłowości mechanizmów analizy potrzeb i wymagań klientów
 8. Weryfikacja prawidłowości mechanizmów przekazywania dokumentów, informacji i prowadzenia działań reklamowych
 9. Monitorowanie działania produktu po jego wprowadzeniu do obrotu - działania twórcy, dystrybutora, zasady współpracy
 10. Mechanizmy reklamacyjne jako źródło informacji o działaniu produktu
 11. Konieczne korekty produktu
 12. Sankcje nadzorcze za nieprawidłowości w działaniu produktu
 13. Odszkodowania cywilne za nieprawidłowości w działaniu produktu

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: