Umowy na odległość

Termin:

27 stycznia 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Choć umowy ubezpieczenia zawierane są przez telefon i przez internet już od wielu lat, to jednak wciąż nie wszystkie ich aspekty prawne są całkowicie jasne. Uproszczenie procedury zawierania umowy, które jest konieczne w przypadku obrotu elektronicznego, nie zawsze daje się łatwo pogodzić ze sztywnymi wymogami ochrony ubezpieczających oraz zasadami dystrybucji ubezpieczeń.

O tym, w jaki sposób można dążyć do rozwiązań kompromisowych pozwalających na automatyzację i cyfryzację procesu zawierania umów przy jednoczesnym zachowaniu wymogów prawnych pochodzących z analogowej w swej istocie legislacji, mówić będzie prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki w czasie seminarium poświęconego zawieraniu umów ubezpieczenia na odległość.

Kluczowe zagadnienia


 • Przekazywanie informacji wymaganych przez prawo przez telefon lub przez Internet
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta dokonywana przez telefon i internet
 • Korespondencja mailowa jako szczególna forma negocjacji
 • Reklamacje

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 27 stycznia, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Umowy ubezpieczenia na odległość


 1. Składanie oświadczeń woli bez jednoczesnej obecności stron
 2. Formy czynności prawnych: pisemna, dokumentowa, elektroniczna
 3. Zawieranie umów ubezpieczenia za pomocą poczty elektronicznej
 4. Zawieranie umów ubezpieczenia poprzez stronę internetową
 5. Zawieranie umów ubezpieczenia w aplikacji
 6. Zawieranie umów ubezpieczenia SMS-em
 7. Identyfikacja podmiotu składającego oświadczenie woli
 8. Oferta złożona w postaci elektronicznej
 9. Przekazywanie informacji wymaganych przez prawo przez telefon lub przez Internet
 10. Pojęcie "trwałego nośnika"

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Umowy ubezpieczenia na odległość


 1. Analiza potrzeb i wymagań klienta dokonywana przez telefon
 2. Analiza potrzeb i wymagań klienta dokonywana przez internet
 3. Działalność internetowych porównywarek ubezpieczeń
 4. Ustandaryzowany dokument o produkcie ubezpieczeniowym przekazywany drogą elektroniczną
 5. Rekomendacja brokerska w umowach zawieranych przez telefon lub przez internet
 6. Ogólne warunki ubezpieczenia w kontekście umów zawieranych drogą elektroniczną (w szczególności OWU w postaci elektronicznej)
 7. Korespondencja mailowa jako szczególna forma negocjacji
 8. Dokument ubezpieczenia (polisa) w kontekście umów zawieranych drogą elektroniczną
 9. Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość
 10. Reklamacje w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: