Wojna a ubezpieczenia

Termin:

19 stycznia 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wojna w kraju graniczącym z Polską silnie wpływa na nasze życie i gospodarkę. Spowodowała ona pojawienie się nowych typów ryzyk i odmienne reguły oceny wielu innych ryzyk. Praktyka ubezpieczeniowa musi więc podążać za potrzebami klientów i dać im ochronę również w odniesieniu do ryzyk wojennych.
Dlatego podczas seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego zostaną poddane analizie najistotniejsze zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania ubezpieczeń w odniesieniu do ryzyk wojennych.

Kluczowe zagadnienia


 • Wyłączenia wojenne w ubezpieczeniach majątkowych
 • Niewykonanie umowy z powodu działań wojennych, sankcji, embarga, przerwania kanałów komunikacji a ubezpieczenie OC kontraktowe
 • Odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia ze względu na ryzyko wojenne
 • Ryzyko wojenne a ubezpieczenia obowiązkowe
 • Likwidacja szkód wojennych

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 19 stycznia, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Wojna - co jest ubezpieczone, co nie jest ubezpieczone, co powinno być ubezpieczone?


 1. Ubezpieczalność ryzyk wojennych
 2. Sposoby definiowania "wojny", "działań wojennych" i podobnych sformułowań w ogólnych warunkach ubezpieczenia
 3. Sposoby definiowania "przymusowych rekwizycji na rzecz wojska" i podobnych sformułowań w ogólnych warunkach ubezpieczenia
 4. Bezwzględne wyłączenia wojenne w ubezpieczeniach majątkowych
 5. Wyłączenia wojenne w ubezpieczeniach majątkowych w związku z narażeniem mienia na ryzyko wojenne
 6. Zakres szkód objętych wyłączeniem wojennym w ubezpieczeniu majątkowym - szkody bezpośrednio wynikła z działań wojennych, szkody następcze, szkody wynikłe z sytuacji wojennej, a nie z działań zbrojnych
 7. Niewykonanie umowy z powodu działań wojennych, sankcji, embarga, przerwania kanałów komunikacji a ubezpieczenie OC kontraktowe
 8. Zakres wyłączeń wojennych wypadków ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach osobowych (NNW i na życie)
 9. Narażenie mienia na ryzyko wojenne a przyczynienie poszkodowanego do powstania szkody
 10. Narażenie mienia na ryzyko wojenne a rażące niedbalstwo ubezpieczonego w rozumieniu art. 827 KC

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Wojna - co jest ubezpieczone, co nie jest ubezpieczone, co powinno być ubezpieczone?


 1. Działania wojenne a podwyższenie składki w trybie art. 816 KC
 2. Odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia ze względu na ryzyko wojenne
 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia z podwyższoną składką ze względu na ryzyko wojenne
 4. Zawarcie umowy ubezpieczenia z ograniczoną wysokością świadczeń ze względu na ryzyko wojenne
 5. Ryzyko wojenne a ubezpieczenia obowiązkowe
 6. Analiza potrzeb i wymagań klienta uwzględniająca ryzyko wojenne
 7. Likwidacja szkód wojennych
 8. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego na zasadzie wyjątku (kulancja) w odniesieniu do szkód wojennych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: