Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA

Termin:

20 lipca 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kanał agencyjny jest fundamentem dystrybucji ubezpieczeń. Choć od strony formalnej agenci wyłączni i multiagenci ubezpieczeniowi niewiele się różnią, to jednak realia rynkowe funkcjonowania każdej z kategorii agentów są całkiem inne. Również z pozoru drobne różnice regulacyjne mają zaskakująco duże znaczenie praktyczne. Trzeba więc podejmować próby tworzenia odrębnych zasad prowadzenia działalności dystrybucyjnej - właściwych dla agentów wyłącznych oraz dla agentów reprezentujących wiele zakładów ubezpieczeń. W seminarium prowadzonym przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego zostaną szczegółowo omówione najważniejsze aspekty działalności agentów wyłącznych oraz działalności multiagencyjnej.

Kluczowe zagadnienia


 • Umowa agencyjna
 • Prawo agenta do portfela
 • Zasady określania wynagrodzenia
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta
 • Reklamacje

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 20 lipca, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje


 1. Cechy szczególne umowy agencyjnej zawieranej z agentem wyłącznym i z multiagentem ubezpieczeniowym
 2. Lojalność ubezpieczyciela wobec agenta i multiagenta
 3. Lojalność agenta, multilojalność multiagenta wobec ubezpieczyciela
 4. Szczególne powiązanie multiagenta z danym ubezpieczycielem (ubezpieczyciel pierwszego wyboru, partnerstwo strategiczne)
 5. Zasady wynagradzania agentów ubezpieczeniowych
 6. Zasady wynagradzania multiagentów ubezpieczeniowych
 7. Prawo do portfela
 8. Zasady wynagradzania OFWCA

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje


 1. Analiza potrzeb i wymagań klienta dokonująca się u agenta i multiagenta
 2. Wybór produktu ubezpieczeniowego u agenta i multiagenta
 3. Odpowiedzialność cywilna ubezpieczyciela za działania agenta
 4. Odpowiedzialność nadzorcza agenta i multiagenta
 5. Odpowiedzialność nadzorcza ubezpieczyciela za działania agenta i multiagenta
 6. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej multiagentów ubezpieczeniowych
 7. Obowiązek szkoleniowy agenta i multiagenta ubezpieczeniowego oraz OFWCA działających dla agenta i multiagenta
 8. Reklamacje w działalności agenta i multiagenta ubezpieczeniowego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: