Nierozwiązane problemy dystrybucji

Termin:

30 listopada 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Choć od lat bardzo wiele mówi się o ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, wciąż są w niej przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne i spory. Brak jest jednolitej, powszechnie przyjętej wykładni, choć istnieją mocne argumenty za przyjęciem racjonalnych rozstrzygnięć każdej z wątpliwych kwestii. Propozycje takich rozstrzygnięć i argumenty (za i przeciw) przedstawi w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Pojęcie "klienta"
 • "Głębokość" analizy potrzeb klienta
 • APK: czy ubezpieczenie najtańsze może być (musi być) najbardziej odpowiednie?
 • Dopuszczalność konkursów i akcji wparcia sprzedaży poprzez dodatkowe wynagrodzenie dystrybutora
 • Multi-OFWCA

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 30 listopada, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń 1. Pojęcie "klienta"
 2. Powiązania między brokerami a agentami
 3. "Głębokość" analizy potrzeb klienta
 4. Kwestia konieczności przeprowadzania APK przy wznowieniach
 5. Czas przechowywania dokumentacji APK
 6. Relacja między APK a rekomendacją brokerską
 7. Reakcja dystrybutora na odmowę uczestnictwa klienta w APK
 8. APK: czy ubezpieczenie najtańsze może być (musi być) najbardziej odpowiednie?

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń 1. Kryteria jakościowe przy ustalaniu wynagrodzenia dystrybutora i osoby wykonującej czynności dystrybucyjne
 2. Dopuszczalność konkursów i akcji wparcia sprzedaży poprzez dodatkowe wynagrodzenie dystrybutora
 3. Nadzór agenta nad OFWCA
 4. Multi-OFWCA
 5. Dopuszczalność wykonywania czynności przez OFWCA/OFWCB, która nie wypełniła obowiązku szkoleniowego
 6. Czynności dokonywane "pisemnie"
 7. Kwestia wykonywania czynności na rzecz klienta w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
 8. Rozróżnianie reklamacji "związanych z ochroną ubezpieczeniową" i innych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: