Ubezpieczenia AC

Termin:

19 kwietnia 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie AUTO CASCO jest powszechnym i rentownym produktem ubezpieczeniowym. Nie budzi tylu emocji i kontrowersji, co ubezpieczenie OC. Jednak również w przypadku ubezpieczenia AC nie brakuje problemów prawnych wynikających z rozbieżnych interpretacji przepisów prawa, braku precyzji sformułowań OWU lub niekiedy nadmiernych oczekiwań klientów dotyczących zakresu ochrony. W seminarium prowadzonym przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego zostaną omówione konstrukcje produktowe najważniejszych graczy na polskim rynku ubezpieczeń AC oraz fundamentalne orzeczenia sądowe dotyczące tego ubezpieczenia.

Kluczowe zagadnienia


 • Warianty produktowe AC
 • Wyłączenia odpowiedzialności - sposób komunikowania w OWU
 • Suma ubezpieczenia - wartość brutto/netto
 • Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniu AC
 • Ubezpieczenie AC a leasing

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 19 kwietnia, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja


 1. Ubezpieczenie AUTO CASCO - standard produktowy
 2. Warianty produktowe AC
 3. Definicja szkody w AC: uszkodzenie, zniszczenie, utrata pojazdu
 4. Standardowy zakres ubezpieczenia i sposób jego komunikowania w OWU
 5. Objęcie zakresem ubezpieczenia OC kosztów dodatkowych (odbiór pojazdu, organizacja naprawy, zapewnienie i sfinansowanie kosztów pojazdu zastępczego, elementy assistance, ubezpieczenia bagażu).
 6. Wyłączenia odpowiedzialności - sposób komunikowania w OWU
 7. Szkoda wyrządzona umyślnie w kontekście AC
 8. Szkoda wyrządzona z rażącego niedbalstwa w kontekście AC
 9. Alkohol, narkotyki, substancje psychoaktywne a zakres ubezpieczenia AC
 10. Wojna, zamieszki, akty wandalizmu

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja


 1. Szkody eksploatacyjne
 2. Zakres i wyłączenia odpowiedzialności za szkody kradzieżowe
 3. Kradzież a przywłaszczenie pojazdu
 4. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
 5. Suma ubezpieczenia - wartość brutto/netto
 6. Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniu AC
 7. Ubezpieczenie AC a leasing
 8. Ustalanie wysokości odszkodowania przy szkodzie kradzieżowej
 9. Ustalanie wysokości odszkodowania przy szkodzie polegającej na uszkodzeniu pojazdu (częściowej)
 10. Ustalanie wysokości odszkodowania przy szkodzie polegającej na zniszczeniu pojazdu (całkowitej)
 11. Regres ubezpieczeniowy do sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela OC

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2005-2007), współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie
   + 2310 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: