APK w ub. majątkowych

Termin:

24 lipca 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Obowiązek przygotowania i przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań klienta jest najważniejszą częścią procedury dystrybucyjnej wykonywanej przez wszystkich dystrybutorów ubezpieczeń (zakłady ubezpieczeń, agentów wyłącznych, multiagentów i brokerów ubezpieczeniowych). Sposób wykonywania tej analizy budzi wciąż wiele pytań i wątpliwości. Dysponujemy jednak coraz bogatszymi doświadczeniami, które pozwalają nam na udzielanie dobrze uzasadnionych odpowiedzi na praktyczne pytania o APK. Będzie mówił prof. dr. hab. Marcin Orlicki w czasie prowadzonego przez siebie seminarium.

Kluczowe zagadnienia


 • Dystrybutor jako podmiot, którego obowiązkiem jest przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań klienta
 • Zakres pytań zadawanych klientowi
 • Dokumentowanie udzielonych odpowiedzi
 • Odmowa udzielenia odpowiedzi przez klienta
 • Odmowa uznania wyników analizy
 • Oświadczenie klienta, że analiza została przeprowadzona w sposób prawidłowy

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 24 lipca, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru


 1. Dystrybutor jako podmiot, którego obowiązkiem jest przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań klienta
 2. Klient jako "obiekt" badania
 3. Analiza potrzeb i wymagań jako środek do ustalenia przynależności klienta do grupy docelowej dla danego produktu ubezpieczeniowego
 4. Pojęcie potrzeby klienta
 5. Pojęcie wymagania klienta
 6. Badanie cech klienta
 7. Badanie cech przedmiotu ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych
 8. Badanie charakteru i zakresu potencjalnej odpowiedzialności klienta w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej
 9. Badanie potrzeb i wymagań klienta w kontekście wyłączeń odpowiedzialności w danym produkcie ubezpieczeniowym
 10. Wysoka jakość likwidacji szkód w kontekście analizy potrzeb i wymagań w ubezpieczeniach majątku i odpowiedzialności cywilnej
 11. Analiza potrzeb i wymagań klienta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników
 12. Analiza potrzeb i wymagań klienta w obowiązkowych ubezpieczeniach grup zawodowych i rodzajów działalności

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru


 1. Zakres pytań zadawanych klientowi
 2. Sposób zadawania pytań
 3. Dokumentowanie udzielonych odpowiedzi
 4. Sposób wyciągania wniosków z odpowiedzi klienta
 5. Odmowa udzielenia odpowiedzi przez klienta
 6. Bezpośredni wybór produktu bez analizy
 7. Odmowa uznania wyników analizy
 8. Oświadczenie klienta, że analiza została przeprowadzona w sposób prawidłowy
 9. Odpowiedzialność (cywilna, administracyjna) agenta za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy
 10. Odpowiedzialność (cywilna, administracyjna) ubezpieczyciela za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy przez agenta
 11. Analiza potrzeb i wymagań a rekomendacja brokerska

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2024-07-17!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2024-07-17
   + 1560 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 2310 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: