Alkohol etc. a zakres i regres

Termin:

7 lutego 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Alkohol i narkotyki zmieniają ludzkie zachowania. Mają często istotny wpływ na postrzeganie niebezpieczeństw, ostrożność i bezpieczeństwo podejmowanych działań. Jest więc naturalne, że muszą mieć one istotne znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, a niekiedy również roszczeń regresowych. Pełną świadomość tego znaczenia i doskonałe rozumienie mechanizmów nim rządzących muszą mieć wszyscy, którzy tworzą produkty ubezpieczeniowe, zajmują się ich dystrybucją, likwidacją szkód i dochodzeniem roszczeń regresowych. Dla nich wszystkich przeznaczone jest seminarium, które będzie prowadzone przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu, po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
 • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela związane z użyciem alkoholu, stanem nietrzeźwości lub użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
 • Regres do ubezpieczonego w przypadku wyrządzenia szkody po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
 • Klauzule alkoholowe w OWU

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 7 lutego, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych


 1. Stan po użyciu alkoholu
 2. Stan nietrzeźwości
 3. Stan po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
 4. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli
 5. Wyrządzenie szkody przez osobę, która uległa zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków
 6. Przypadki, w których wyłączona jest wina osoby, która uległa zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków
 7. Kwestia konieczności ustalenia związku przyczynowego między zakłóceniem czynności psychicznych a wyrządzeniem szkody
 8. Kwestia ciężaru dowodu w odniesieniu do zakłócenia czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków
 9. Czynności życia prywatnego, które nie mogą być wykonywane legalnie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
 10. Czynności zawodowe, które nie mogą być wykonywane legalnie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
 11. Konsekwencje prawne wykonywania czynności życia prywatnego po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych


 1. Konsekwencje prawne wykonywania czynności zawodowych po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
 2. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela związane z użyciem alkoholu, stanem nietrzeźwości lub użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w ubezpieczeniach majątkowych (majątku i OC)
 3. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela związane z użyciem alkoholu, stanem nietrzeźwości lub użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w ubezpieczeniach osobowych
 4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela związane z użyciem alkoholu, stanem nietrzeźwości lub użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w ubezpieczeniach obowiązkowych
 5. Kwestia abuzywności postanowień OWU zawierających wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela związane z użyciem alkoholu, stanem nietrzeźwości lub użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
 6. Klauzule alkoholowe w OWU
 7. Regres do ubezpieczonego w przypadku wyrządzenia szkody po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych - w ubezpieczeniach obowiązkowych
 8. Regres do ubezpieczonego w przypadku wyrządzenia szkody po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych - w ubezpieczeniach dobrowolnych
 9. Wyrządzenie szkody po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych a rażące niedbalstwo ubezpieczającego/ubezpieczonego
 10. Wyrządzenie szkody po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych a wina umyślna ubezpieczającego/ubezpieczonego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2005-2007), współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: