Leasing, ubezpieczenia i rekomendacja U

Termin:

20 marca 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia związane z leasingiem pojazdów są wyzwaniem dla ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych. Są one jednak również atrakcyjnym źródłem składki oraz przychodów pośredników. Konieczne jest więc podjęcie starań, aby model biznesowy ubezpieczeń powiązanych z leasingiem pojazdów był rentowny, a zarazem zgodny z obowiązującym prawem i interesem klientów.
Dobrym drogowskazem może być rekomendacja U KNF, bo choć nie odnosi się ona do ubezpieczeń związanych z leasingiem, to jednak rozstrzyga wiele takich problemów bancassurance, które występują również w relacjach leasingowych. Warto zatem dokonać rozważyć, jakie problemy bancassurance są zbieżne z problemami ubezpieczeń leasingowych i czy muszą być one w taki sam sposób rozwiązywane (i czy dobrze byłoby, gdyby tak się stało). Szeroko, szczegółowo i praktycznie mówić o tym będzie prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki w czasie prowadzonego przez niego seminarium.

Kluczowe zagadnienia


 • Leasing a bancassurance
 • Znaczenie rekomendacji U KNF dla ubezpieczeń leasingowych
 • Role finansującego w kontekście ubezpieczenia
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta
 • Podmiot powiązany z finansującym jako dystrybutor ubezpieczeń

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 20 marca, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF


 1. Umowa leasingu
 2. Typy leasingu
 3. Leasing pojazdu
 4. Leasing a bancassurance
 5. Zbieżność praktyk bancassurance i ubezpieczeń leasingowych
 6. Różnice między bancassurance i ubezpieczeniami leasingowymi
 7. Znaczenie rekomendacji U KNF dla ubezpieczeń leasingowych
 8. Umowa generalna dotycząca zasad zawierania umów ubezpieczenia
 9. Ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu leasingowanego
 10. Ubezpieczenia AC pojazdu leasingowanego
 11. Ubezpieczenia NNW i Ass w kontekście leasingu pojazdu

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF


 1. Role finansującego w kontekście ubezpieczenia:
  a. Finansujący jako dystrybutor ubezpieczeń (agent, broker)
  b. Finansujący jako ubezpieczający
  c. Finansujący jako podmiot, który zastrzega dla siebie prawo "akceptowania" lub też "weryfikowania" prawidłowości umów ubezpieczenia przez korzystającego (gdy są to umowy zawarte z ubezpieczycielem, który nie jest "rekomendowany" przez finansującego)
  d. Finansujący jako podmiot, który zastrzega dla siebie wyłączność serwisu naprawy pojazdu po jego uszkodzeniu
 2. Analiza potrzeb i wymagań klienta w kontekście ubezpieczeń związanych z leasingiem pojazdu
 3. Postanowienia umowy leasingu dotyczące ubezpieczenia
 4. Podmiot powiązany z finansującym jako dystrybutor ubezpieczeń
 5. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu będącego przedmiotem leasingu
 6. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu wypłacane z ubezpieczenia OC PPM - w kontekście leasingu pojazdów
 7. Możliwości dochodzenia przez finansującego w umowie leasingu roszczeń odszkodowawczych związanych z ubytkiem wartości handlowej pojazdu
 8. Wypowiedzenie umowy OC PPM przez korzystającego po wykupie pojazdu

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2005-2007), współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: