Ubezpieczenia NNW

Termin:

8 marca 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków, bezsprzecznie najpowszechniejsze dobrowolne ubezpieczenie na polskim rynku. Sprzedawane jako samodzielny produkt dla dorosłych i dzieci, a jeszcze częściej jako element niezliczonych pakietów od komunikacji, przez dom i mieszkanie po turystykę. Nieodłączny już nawet element oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie przy relatywnie niewielkich składkach można zaproponować pracownikom praktycznie potrzebny zakres ochrony.
Jednocześnie ubezpieczenie rzadko goszczące na ubezpieczeniowych salonach, wręcz niedoceniane. Choć przynoszące miliardy przypisu.
Ubezpieczenie też technicznie bardzo ciekawe, wymagające uwagi i wiedzy przy konstrukcji tak zakresu, jak i likwidacji szkód. Szczególnie tam, gdzie likwidacja szkód oparta jest na schemacie 0-1, jak choćby w przypadku śmierci...

Kluczowe zagadnienia


 • Dobre praktyki w tworzeniu produktów NNW
 • Pojęcie i sposób definiowania nieszczęśliwego wypadku
 • Wyłączenia odpowiedzialności
 • Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach NNW
 • Szczególne reguły likwidacyjne w ubezpieczeniach NNW

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 8 marca, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja


 1. Charakter prawny ubezpieczenia NNW
 2. Ubezpieczenie NNW - osobowe czy mieszane (osobowo - majątkowe)?
 3. Dobre praktyki w tworzeniu produktów NNW
 4. Pojęcie i sposób definiowania nieszczęśliwego wypadku
 5. Śmierć jako nieszczęśliwy wypadek
 6. Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia jako nieszczęśliwy wypadek
 7. Losowy charakter nieszczęśliwego wypadku
 8. Świadczenie pieniężne ubezpieczyciela
 9. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja


 1. Kumulacja świadczeń
 2. Wyłączenia odpowiedzialności
 3. Samobójstwo, próba samobójcza, samookaleczenie
 4. Szczególne narażenie na niebezpieczeństwo
 5. Osoba uprawniona do świadczenia pieniężnego
 6. Osoba uprawniona do świadczenia pieniężnego w razie śmieci osoby ubezpieczonej
 7. Ubezpieczenia NNW jako ubezpieczenia na cudzy rachunek/ubezpieczenia grupowe
 8. Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach NNW
 9. Szczególne reguły likwidacyjne w ubezpieczeniach NNW

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2005-2007), współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: