Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Termin:

13 czerwca 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Rośnie znaczenie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Coraz więcej osób zyskuje świadomość zagrożeń wynikających z konieczności zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych działaniami życia codziennego.
W trakcie seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki dokona analizy założeń tego rodzaju ubezpieczenia oraz przepisów prawa, w oparciu, o które funkcjonują one w praktyce.

Kluczowe zagadnienia


 • Kto jest ubezpieczony w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym
 • Właściwa suma gwarancyjna
 • Szkody wynikłe z uprawiania sportu
 • Szkody wynikłe z użytkowania roweru, roweru elektrycznego, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagającego ruch
 • Analiza potrzeb klienta

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 13 czerwca, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju


 1. Kwestia wyróżnienia sfery życia prywatnego
 2. Niezarobkowa działalność społeczna - czy to życie prywatne?
 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia
 4. Kto jest ubezpieczony w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym (rodzina, bliscy, domownicy, inni)?
 5. Kto może być poszkodowanym w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym?
 6. Istnienie formalnych powiązań rodzinnych a odpowiedzialność ubezpieczyciela
 7. Ustrój majątkowy małżeński a zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela
 8. OC w życiu prywatnym a ubezpieczenia OC objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych
 9. Odpowiedzialność związana z mieniem będącym własnością ubezpieczającego oraz będącym w jego posiadaniu
 10. Szczególne zasady odpowiedzialności dotyczącej nieruchomości
 11. OC w życiu prywatnym - czy może obejmować również odpowiedzialność kontraktową?

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju


 1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nieletnich
 2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby niepoczytalne
 3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pomoc domową
 4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby wykonujące prace remontowe lub naprawcze dla osoby ubezpieczonej
 5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe lub inne zwierzęta hodowane przez ubezpieczonego
 6. Pomoc sąsiedzka, wspólne przedsięwzięcia, imprezy, wyjazdy a zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela
 7. Szkody wynikłe z użytkowania roweru, roweru elektrycznego, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagającego ruch
 8. Szkody wynikłe z uprawiania sportu
 9. Właściwa suma gwarancyjna
 10. Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: