Grupowe w zdrowiu i życiu

Termin:

26 czerwca 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Lwia część ubezpieczeń grupowych w Polsce to grupowe ubezpieczenia zdrowotne i na życie. Od lat dobrze służą one szerokim rzeszom osób ubezpieczonych - są powszechnie cenione i chętnie zawierane. O ich cechach charakterystycznych, w szczególności dotyczących zasad ich dystrybucji oraz przystępowania i występowania z grupy osób ubezpieczonych będzie mówił w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki. Seminarium będzie miało charakter praktyczny i warsztatowy. Będzie opierało się na tekstach OWU kilku wiodących produktów ubezpieczeniowych oraz na uzasadnieniach wyroków sądowych dotyczących analizowanej materii prawnej.

Kluczowe zagadnienia


 • Zadania dystrybutora przy zawieraniu grupowych ubezpieczeń zdrowotnych - zakres, kształt i sposób dokonywania analizy potrzeb i wymagań klienta
 • Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach grupowych na życie
 • Sposoby i kanały przekazywania informacji przy zawieraniu grupowych ubezpieczeń
 • Zasady finansowania składki ubezpieczeniowej
 • Możliwość wynagradzania ubezpieczającego
 • Indywidualna kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 26 czerwca, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne


 1. Zawieranie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych - relacja między dystrybutorem a ubezpieczającym
 2. Zadania dystrybutora przy zawieraniu grupowych ubezpieczeń zdrowotnych - zakres, kształt i sposób dokonywania analizy potrzeb i wymagań klienta
 3. Relacja między ubezpieczającym a ubezpieczonymi
 4. Sposoby i kanały przekazywania informacji przy zawieraniu grupowych ubezpieczeń zdrowotnych
 5. Ochrona informacji przy zawieraniu grupowych ubezpieczeń zdrowotnych
 6. Zasady udzielania zgód na dostęp do danych medycznych
 7. Zasady ustalania kryteriów przynależności do grupy osób ubezpieczonych w ubezpieczeniach zdrowotnych
 8. Zasady finansowania składki ubezpieczeniowej w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Zgoda ubezpieczonego na finansowanie składki
 9. Występowanie z grupy, rozliczenie składki
 10. Możliwość wynagradzania ubezpieczającego (i osób u niego zatrudnionych) w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych
 11. Przekazywanie ogólnych warunków ubezpieczenia i obligatoryjnych informacji umownych w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne


 1. Wykonywanie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych - udział ubezpieczającego
 2. Zadania dystrybutora we wspieraniu działań ubezpieczającego
 3. Ubezpieczenia grupowe na życie - zasady uzyskiwania zgody ubezpieczonego na objęcie go ochroną ubezpieczeniową
 4. Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach grupowych na życie
 5. Kryteria przynależności do grupy
 6. Wynagradzanie ubezpieczającego (i osób u niego zatrudnionych) w ubezpieczeniach grupowych na życie
 7. Określenie terminu początkowego dla okresu, w którym ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu śmierci samobójczej ubezpieczonego
 8. Określenie terminu dla okresu, w którym ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu podania nieprawdziwych informacji przy obejmowaniu ochroną ubezpieczonego na życie
 9. Wskazywanie uposażonego w umowach grupowego ubezpieczenia na życie
 10. Kwestie terminologiczne - "dodatkowi ubezpieczeni", "współubezpieczeni", "ubezpieczeni członkowie rodziny" itp.
 11. Indywidualna kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie
   + 2310 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: