OCppm - orzecznictwo TSUE i SN

Termin:

26 lipca 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest bezdenną studnią problemów. Problemy te często są rozstrzygane przez sądy najwyższych instancji (SN i TSUE), a rozstrzygnięcia te mają przemożny wpływ na praktykę ubezpieczeniową. O najważniejszych rozstrzygnięciach ostatnich lat opowie w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Sposób wprowadzania podwyższonych sum gwarancyjnych zgodnie z orzeczeniem TSUE C-428/20
 • Zdefiniowanie pojęcia "ruchu pojazdu" zgodnie z orzecznictwem TSUE oraz dyrektywą 2021/2118
 • Ulgi i rabaty przy kalkulacji odszkodowania z ubezpieczenia OC PPM
 • Koszty uprzątnięcia z pasa drogowego pozostałości po wypadku a odpowiedzialność ubezpieczyciela
 • Orzecznictwo dotyczące zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 26 lipca, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM


 1. Własność i posiadanie pojazdu mechanicznego a obowiązkowe ubezpieczenie OC PPM
 2. Zdefiniowanie pojęcia "ruchu pojazdu" zgodnie z orzecznictwem TSUE oraz dyrektywą 2021/2118
 3. "Ruch pojazdu" a odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wynikłe z działania pojazdów wolnobieżnych
 4. "Ruch pojazdu" a powstanie obowiązku ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu wolnobieżnego
 5. Prawdopodobne skutki wprowadzenia definicji "ruchu pojazdu" dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczycieli z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności UFG
 6. Szkody wyrządzone przez pasażerów i inne osoby użytkujące pojazd zgodnie z jego funkcją komunikacyjną
 7. Sposób wprowadzania podwyższonych sum gwarancyjnych zgodnie z orzeczeniem TSUE C-428/20

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM


 1. Ulgi i rabaty przy kalkulacji odszkodowania z ubezpieczenia OC PPM
 2. Koszty najmu pojazdu zastępczego
 3. Koszty uprzątnięcia z pasa drogowego pozostałości po wypadku a odpowiedzialność ubezpieczyciela
 4. Rozliczenia między ubezpieczycielem OC PPM a ubezpieczycielem Assistance poszkodowanego
 5. Orzecznictwo dotyczące zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej
 6. Orzecznictwo dotyczące zadośćuczynień za uszkodzenie ciała prowadzące do stanu wegetatywnego
 7. Koszty nieodpłatnie sprawowanej opieki nad osobą bliską
 8. Odszkodowanie ubezpieczeniowe w przypadku uszkodzenie lub zniszczenia pojazdu oddanego w leasing

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: