Zasada ryzyka

Termin:

20 czerwca 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest nieintuicyjna i niezrozumiała. Trudno pojąć, jak odpowiedzialność może ponosić ktoś, kto nie ponosi winy (choćby nieumyślnej). Ale to właśnie w przypadkach, gdy dany podmiot może odpowiadać na zasadzie ryzyka szczególnie potrzebna jest mu ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zrozumienie jej zasad jest potrzebne wszystkim, którzy zajmują się dystrybucją ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowych i dobrowolnych) i likwidacją szkód z tych ubezpieczeń.
Prof. Marcin Orlicki w czasie prowadzonego przez siebie seminarium przedstawi tezy pięćdziesięciu najważniejszych wyroków sądowych (Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych), które najlepiej oddają sens odpowiedzialności na zasadzie ryzyka i każdą z tych tez omówi w kontekście ubezpieczeniowym. Sześć godzin szczegółowych i praktycznych analiz prawnych.

Kluczowe zagadnienia


 • Podstawowe różnice konstrukcyjne między odpowiedzialnością na zasadzie winy a odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka
 • Pojęcie przedsiębiorstwa lub zakładu wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia - wina czy ryzyko?
 • Zakres pojęcia mechanicznego środka komunikacji wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody
 • Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i na zasadzie winy za jedną szkodę

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 20 czerwca, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym


 1. Podstawowe różnice konstrukcyjne między odpowiedzialnością na zasadzie winy a odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka
 2. Znaczenie zasady odpowiedzialności dla istnienia i zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela OC
 3. Odpowiedzialność zwierzchnika za szkody wyrządzone przez podwładnego - wina czy ryzyko?
 4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta - wina czy ryzyko?
 5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia - wina czy ryzyko?
 6. Odpowiedzialność za szkodę wynikającą z zalania lokalu położonego niżej z lokalu położonego na wyższej kondygnacji - wina czy ryzyko?
 7. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części - wina czy ryzyko?
 8. Pojęcie przedsiębiorstwa lub zakładu wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody - wyroki ustalające zakres pojęcia
 9. Sądowa ocena przedsiębiorstw z różnych branż w kontekście ich charakterystyki jako przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody
 10. Ruch przedsiębiorstwa jako przyczyna szkody
 11. Siła wyższa
 12. Wyłączna wina poszkodowanego
 13. Wyłączna wina osoby trzeciej

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym


 1. Zakres pojęcia mechanicznego środka komunikacji wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody
 2. Hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, rowery elektryczne, drony itp.
 3. Odpowiedzialność posiadacza samoistnego mechanicznego środka komunikacji wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody
 4. Odpowiedzialność posiadacza zależnego mechanicznego środka komunikacji wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody
 5. Odpowiedzialność kierującego
 6. Zderzenie się pojazdów a najechanie
 7. Pojęcie "ruchu" w kodeksie cywilnym i ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
 8. Sądowa ocena "wyłącznej winy osoby trzeciej" w kontekście ruchu pojazdów
 9. Sądowa ocena "wyłącznej winy poszkodowanego w kontekście ruchu pojazdów
 10. Sądowa ocena "siły wyższej" w kontekście ruchu pojazdów
 11. Przewóz z grzeczności w orzeczeniach sądów
 12. Przyczynienie, działanie na własne ryzyko poszkodowanego
 13. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i na zasadzie winy za jedną szkodę - odpowiedzialność solidarna, regres, regres ubezpieczyciela OC

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: